Prezes NRL i Prezes NRPiP spotkali się z premierem oraz ministrem zdrowia

16 listopada odbyło się spotkanie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, otwierając spotkanie Premier Morawiecki wyraził chęć konsultacji z samorządem lekarskim i pielęgniarskim obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Minister Niedzielski omówił nadchodzące zmiany, które w najbliższym czasie będą wprowadzone.

Prezes NRL Andrzej Matyja oraz Prezes NRPiP Zofia Małas poruszyli najpilniejsze kwestie m.in.:

  • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie - system no fault;
  • Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa;
  • Zasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków;
  • Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi;
  • Leczenie pacjentów covidowych i niecovidowych;
  • Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;
  • Zatrudnienie lekarzy dla personelu medycznego spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem naszych pacjentów;
  • Położenie większego nacisku na kształcenie kadry medycznej w języku polskim;
  • Zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.

Prezes NRL oraz Prezes NRPiP przekażą wszystkie postulaty środowisk dot. zagadnień związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia w najbliższych dniach. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem.

Źródło: NIL

Komentarze 0

Sortuj komentarze: