Pielęgniarz z Katowic zdobył Międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii

Już po raz piąty w Polsce osoby studiujące pielęgniarstwo oraz pielęgniarki i pielęgniarze mieli szansę ubiegać się o międzynarodową Nagrodą Pielęgniarską Królowej Szwecji, Queen Silvia Nursing Award (QSNA).

Laureatem piątej polskiej edycji QSNA jest Radosław Romanek, pielęgniarz pracujący w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zwycięski pomysł to „Pielęgniarska opieka środowiskowa ozdrowieńców COVID-19”.

Laureat chciałby stworzyć program, mający na celu monitorowanie stanu zdrowia pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia udaru mózgu, zakrzepicy oraz problemów z pamięcią krótkotrwałą. Laureat w pierwszym etapie realizacji pomysłu zakłada realizację projektu pilotażowego, polegającego na przeprowadzeniu badań wśród personelu Górnośląskiego Centrum Medycznego, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Obie placówki deklarują wsparcie w zakresie logistycznym, organizacyjnym, a także merytoryczno-naukowym. Po realizacji fazy pilotażowej, laureat zakłada powiększenie skali osób badanych.

– COVID-19 nadal pozostaje tematem nowym. Potrzebujemy jak najwięcej informacji na jego temat. Stąd mój pomysł na monitorowanie stanu zdrowia ozdrowieńców, w szczególności pracowników medycznych. Wierzę w to, że wyniki przeprowadzonych badań dostarczą nowych danych i przyczynią się do rozwoju wiedzy, a może nawet profilaktyki w walce z następstwami COVID-19 – komentuje Radosław Romanek, laureat QSNA 2020.

– Członkowie komisji konkursowej zgodnie wybrali laureata, dostrzegając istotną potrzebę rozwoju badań naukowych na temat powikłań, jakie mogą być następstwem COVID-19. Dotychczasowa aktywność laureata potwierdza, że jest on osobą wytrwale dążącą do celu, a także posiadającą wielką pasję do wykonywanego zawodu – mówi dr Ewa Kądalska, Krajowy Konsultant ds. Pielęgniarstwa Geriatrycznego.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International w 2013 r. dla studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek i pielęgniarzy. Laureat inicjatywy otrzymuje stypendium oraz możliwość odbycia stażu, którego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej, w szczególności nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Nagroda ma na celu podkreślenie znaczenia roli pielęgniarki i pielęgniarza, a także wspieranie kształcenia ustawicznego.

W edycji 2020, wzorem lat ubiegłych, zostały przyznane dodatkowe wyróżnienia od partnerów w Polsce.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyznała wyróżnienie oraz nagrodę w postaci tabletu dla Pani Małgorzaty Miller, studentki z Uczelni Medycznej Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Warszawie, która zgłosiła pomysł „Koordynator rodziny ds. COVID-19”. „Pomysł doskonale wpisuje się w sytuację epidemii, uwzględniając koordynację opieki, która powinna zostać wdrożona na szeroką skalę.” – mówi Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Firma Essity, największy na świecie producent materiałów chłonnych, przyznał wyróżnienie oraz nagrodę w postaci 3500 zł dla Agnieszki Głuszczak, która zgłosiła pomysł „Działania lecznicze i pielęgnacyjne u pacjentów starszych z przewlekłymi ranami i obrzękami limfatycznymi”. „Autorka pomysłu prezentuje ciekawy sposób na pielęgnację ran, która jest niezwykle ważnym i częstym wyzwaniem w opiece nad osobami starszymi” – mówi Patryk Sucharda, Public & Regulatory Affairs Manager, Essity Poland.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji 2020 r. posiada Honorowy Patronat Ministra Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: NIPiP

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: