Senacka komisja zdrowia: nie wiemy, kto do szczepień będzie mógł kwalifikować

Nie wiemy dokładanie, kto oprócz lekarzy będzie mógł do szczepień przeciw COVID-19 kwalifikować - podkreślili senatorowie z komisji zdrowia odnosząc się do nowelizacji ustawy poszerzającej grono tych osób . Wiceminister zdrowia Anna Goławska zapewniła, że będą to dodatkowo pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni.

Senacka komisja zdrowia w środę rano rozpatrywała nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jak tłumaczyła wiceminister zdrowia Anna Goławska nowe rozwiązanie zapisane w regulacji ma na celu poszerzenie kręgu osób, które kwalifikować będą mogły do szczepienia przeciw COVID-19.

Jak wynika z zapisów nowelizacji dotyczyć to będzie niektórych zawodów medycznych. Określić je ma w rozporządzeniu minister zdrowia.

Senatorowie wyrazili wątpliwości dotyczące tego, że do szczepień będą kwalifikowały osoby niemające wystarczającej wiedzy medycznej i nieumiejące odpowiednio reagować w sytuacji np. wstrząsu anafilaktycznego. Ponieśli też kwestię, że zapis w kształcie przestawionym w nowelizacji nie daje gwarancji, że to będą osoby tylko z zawodów medycznych.

"My teraz ten zapis - kwalifikacji przez lekarza - zmieniamy na osoby, to jest bardzo duża zmiana. Gdybyśmy zmienili na personel medyczny czy zawody medyczne, wtedy rzeczywiście byśmy rozszerzali tylko katalog (...) W rozporządzeniu też nie wiemy, co minister w nim zawrze" - podkreśliła przewodnicząca komisji zdrowia, senator Beata Małecka-Libera (KO).

Wiceminister zapewniła, że jeszcze w środę resort przestawi projekt tego rozporządzenia, który będzie mówił, że kwalifikować do szczepienia przeciw COVID-19 będą mogli lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni.

"To osoby, które mają wykształcenie medyczne, doświadczenie w różnych sytuacjach krytycznych i z całą pewnością będą potrafiły udzielić pomocy podczas wydarzeń niepożądanych czy ewentualnych problemów zdrowotnych u osób, które są szczepione. Szczepienia będą przeprowadzane w profesjonalnych podmiotach" - powiedziała.

Senatorowie przyjęli jednak do nowelizacji poprawkę, która doprecyzowuje personel medyczny o te zawody, które mają znaleźć się w rozporządzeniu oraz dwa dodatkowe - fizjoterapeutę i diagnostę laboratoryjnego posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych. "Zapisujemy to w ustawie i nie dajemy możliwości dostępu innym osobom" - uzasadniła zasadność takiej poprawki Małecka-Libera.

Komisja przyjęła również poprawkę zmieniającą tytuł ustawy na "ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". "To konsekwencja wprowadzanych zmian" - uzasadniło Biuro Legislacyjne Senatu.

Dodatkowo senatorowie kolejną poprawką doprecyzowali termin obowiązywania zapisów, które zostały zawarte w nowelizacji. Dotyczą one przedłużenia obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali do końca 2021 r. z przesunięciem terminu kolejnej kwalifikacji na 1 października br. Uściślono, że wykaz ten obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 roku.

Nowelizacją ustawy wraz ze zgłoszonymi poprawkami zajmie się teraz Senat.(PAP)


Źródło: PAP

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: