Wielki protest medyków. Białe miasteczko przed kancelarią premiera

11 września w Warszawie odbył się protest pracowników zawodów medycznych. Z placu Krasińskich manifestujący przeszli przed gmach kancelarii premiera, gdzie założyli białe miasteczko.

Ulicami stolicy przemaszerowali w sobotę pracownicy zawodów medycznych z całej Polski. To m.in. pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności, pracownicy radioterapii, elektroradiolodzy i opiekunowie medyczni.

Według organizatorów, protest zgromadził ponad 30-40 tys. osób. Na niesionych przez demonstrantów transparentach można było przeczytać m.in. hasła: „Krótko żyjemy, bo ciężko pracujemy”, „Stop pracy 400 h! Wypoczęty medyk = bezpieczny pacjent!”, „Zapraszamy na oddziały, bo niedługo zamykamy”, „Pandemia braków pielęgniarek i położnych trwa od lat”, "Umieramy o 20 lat wcześniej, niż inne Polki", „Żądamy godnych zarobków”, „Publiczna ochrona zdrowia kona!”.

Postulaty

„Protest ma na celu uświadomienie społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada oraz poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia” - tłumaczą jego organizatorzy.

Komitet protestacyjno-strajkowy ochrony zdrowia opublikował na Twitterze osiem głównych postulatów:

1. Natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30 proc. oraz dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80 proc. od 1 października 2021 roku oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku.

3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów.

5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault).

6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzających ich kompetencje.

7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.

8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

Dodatkowo do listy postulatów załączono tabele określające proponowane współczynniki, na podstawie których wylicza się minimalne zarobki dla przedstawicieli różnych zawodów medycznych, na różnych stanowiskach.

Białe miasteczko

Finałem sobotniej manifestacji było powołanie w pobliżu kancelarii premiera „białego miasteczka 2.0”, które jest nawiązaniem do słynnego protestu pielęgniarek z 2007 roku.

Według zapowiedzi, codziennie w namiotach rozbitych pod KPRM odbywać się będą konferencje prasowe i dyskusje na temat ochrony zdrowia w Polsce.

W mediach społecznościowych opublikowano plan na najbliższy tydzień.

Źródło: Porozumienie Rezydentów | Facebook

Zaproszenie do rozmów

"Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił protestujących medyków do rozmów w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów" - poinformowało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

"Wraz z zaproszeniem do kontynuacji rozmów przedstawiam oszacowanie postulatów komitetu protestacyjnego - dodatkowe 100 mld zł w 2022 r. oraz ponad 25 mld zł jeszcze w tym roku. Oznaczałoby to konieczność podwojenia nakładów i przekroczenie 10% PKB" - napisał Adam Niedzielski.

 

Fot. OZZPiP | Facebook

 

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: