Białe Miasteczko powraca do pierwotnej działalności

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia poinformował w piątek (24 września), że Białe Miasteczko 2.0 pod Kancelarią Premiera wznawia aktywność.

Białe Miasteczko 2.0 powstało 11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia. Codziennie w namiotach rozbitych pod KPRM odbywały się konferencje prasowe, dyskusje na temat ochrony zdrowia, pokazy i bezpłatne badania.

19 września - po tragicznej śmierci 94-latka - strajk zmienił formę na „Cichy Dyżur”. Teraz medycy poinformowali, że wracają do pierwotnej działalności.

„Zapraszamy na badania profilaktyczne oraz konsultacje z personelem medycznym” - napisali w mediach społecznościowych.

Protestujący wysłali też pismo do wiceministra zdrowia Piotra Brombera, w którym wnoszą o przesłanie (do niedzieli, 26 września, do godziny 20:00) konkretnych propozycji Ministra Zdrowia, które będą realizowały postulaty naprawy publicznej ochrony zdrowia. „Kolejne rozmowy muszą być merytoryczne” - tłumaczą przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Jak dotąd medycy spotkali się ze stroną rządową dwukrotnie. Nie udało się jednak wypracować żadnego porozumienia.

Postulaty protestujących

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów:

1. Natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30 proc. oraz dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80 proc. od 1 października 2021 roku oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku.

3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów.

5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault).

6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzających ich kompetencje.

7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.

8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: