Raport NIPiP: prawie 30% żłobków bez obowiązkowej opieki pielęgniarskiej lub położniczej

28,90% dyrektorów żłobków, którzy odpowiedzieli na ankietę przeprowadzoną przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, przyznało że nie zatrudnia pielęgniarki lub położnej w prowadzonej przez siebie placówce.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75) w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, obowiązkowe jest zatrudnienie przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej.

W dniach 13 czerwca – 4 lipca 2022 r. NIPiP przeprowadziła anonimową ankietę wśród dyrektorów żłobków w Polsce. 28,90% dyrektorów, którzy odpowiedzieli na ankietę, przyznało że nie zatrudnia pielęgniarki lub położnej. Połowa z nich wskazała, że ma trudności z zatrudnieniem pielęgniarki lub położnej z uwagi na oferowane zbyt niskie zarobki.

58,58% dyrektorów żłobków zatrudniających pielęgniarkę lub położną, uznało to zatrudnienie za zasadne.

Równocześnie dyrektorzy wskazywali na brak ustawowych zadań pielęgniarek i położnych. Dlatego NRPiP wnioskuje o opracowanie zadań oraz wymogów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych pracujących w żłobkach.

Więcej informacji tutaj

Źródło: NIPiP

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: