Pielęgniarki i pacjenci jednym głosem w sprawie opieki długoterminowej [WIDEO]

NRPiP spotkała się z Radą Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia oraz Radą Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjentów. Tematem spotkań była kwestia opieki długoterminowej w Polsce.

Świadczenia w domowej opiece długoterminowej stanowią 1,5% w puli wszystkich świadczeń zdrowotnych. To ponad sześć razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Zbyt niska wycena świadczeń w opiece długoterminowej sprawia, że liczne podmioty zatrudniające pielęgniarki na umowę o pracę, nie są w stanie wywiązać się z ustawy o wynagrodzeniach. Skutkuje to odpływem pielęgniarek z tego obszaru medycyny, co będzie miało dramatyczne skutki w starzejącym się społeczeństwie.

Prezes AOTMiT zapewnia, że trwają pracę nad rozwiązaniem tego problemu, których efekty mają pojawić na początku 2023 roku.

Źródło: NIPiP

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: