Informacja o e-recepcie

Od 1 sierpnia 2016 roku w Polsce ma wejść w życie obowiązek korzystania wyłącznie z elektronicznej recepty. Pacjenci będą mogli tworzyć internetowe konta, a także częściowo realizować recepty. Jednak ta zapowiadana rewolucja informatyczna wzbudza pewne obawy.

Do wdrożenia platformy Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia przygotowuje się od lat. - W 2012 roku zrealizowaliśmy platformę rejestrową, dopełnieniem tego jest platforma P1, która ma udostępnić szereg usług elektronicznych, jak e-recepta, elektroniczne skierowanie, zlecenie, zdarzenia medyczne czy internetowe konto pacjenta - wymienia Paweł Pierzchała, zastępca kierownika projektu.

Podczas spotkania na temat projektu (Warszawa, 26 lutego br.), pracownicy Centrum przedstawili także harmonogram wydarzeń. Zgodnie z planem od 1 sierpnia 2016 roku miałoby obowiązywać wystawianie recept jedynie w postaci elektronicznej, z wyjątkiem recept refundowanych "pro auctore" i "pro familiae"; recept transgranicznych oraz dla osób o nieustalonej tożsamości, a także przy braku dostępu do platformy.

Forma elektroniczna będzie jedyną prawidłową dla wystawiania zleceń od 1 marca 2017 roku, zaś dla dokumentacji medycznej indywidualnej od 1 sierpnia 2017 roku.

Recepta z telefonu


Przedstawiciele Centrum zapewniają, że nie będzie problemów z komunikacją z systemem. Farmaceuci lub lekarze będą mogli pobrać bezpłatną aplikację udostępnioną przez CSIOZ, która umożliwi realizację podstawowych czynności pozwalających wywiązać się z obowiązków lub będą mogli dostosować swoje obecne systemy.

- Dostawcy oprogramowania otrzymają od nas informacje - m.in. jak powinien wyglądać komunikat e-recepty, poprzez jakie interfejsy sieciowe skomunikować się z projektem P1, by mogli na czas dostosować swoje systemy. Udostępnimy również środowisko testowe oraz uruchomimy linię kontaktową do zgłaszania ewentualnych błędów - dodaje Paweł Pierzchała.

CSIOZ przedstawił, jak w praktyce może wyglądać realizacja recepty za dwa lata. W trakcie wizyty lekarz przepisuje pacjentowi leki. Po wprowadzeniu danych do systemu, może od razu zweryfikować uprawnienia chorego np. do refundacji. Podczas wystawiania recepty system poinformuje lekarza o ewentualnych przeciwwskazaniach zażywania danego leku w związku ze stosowaniem innych produktów, możliwe jest też skorzystanie z modułu zawierającego propozycje zamienników leków. Następnie system P1 nadaje recepcie numerację w postaci kodu recepty oraz uzupełnia informację na temat lekarza i pacjenta.

Chory może zrealizować receptę na kilka sposobów. Jeśli zdecyduje się utworzyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP), otrzyma na e-mail lub SMS-em kod, który jest ścieżką dostępu do e-recepty. Może też otrzymać ten kod od lekarza wystawiającego receptę. Podając w aptece numer PESEL, wystarczą 4 cyfry kodu (tzw. krótki klucz), by odebrać leki. Jeśli nie posłuży się numerem PESEL, musi podać cały kod (tzw. długi klucz).

Dzielenie recepty

Biorąc pod uwagę, że gros pacjentów to osoby starsze, mogące mieć problemy z nowymi zdobyczami techniki, przyjęto również rozwiązanie, iż na żądanie pacjenta lekarz będzie mógł wydrukować informację o wystawionych elektronicznie receptach, zawierających podstawowe dane: dla kogo recepta jest wystawiona, przepisane leki, dawkowanie wraz z kodem recepty.

Nowością jest planowana możliwość częściowej realizacji recepty. To ułatwi wielu pacjentom nabywanie leków, szczególnie w chorobach przewlekłych. Zdarza się bowiem, że na stanie apteki jest jedno opakowanie leku, podczas gdy ordynacja na recepcie wskazuje na trzy opakowania. Pozostaje czekanie na realizację całości zamówienia lub szukanie innej apteki.

Kolejnym problemem jest możliwość wystąpienia działań niepożądanych w momencie zmiany dotychczas stosowanego leku, o co nietrudno po wprowadzeniu zasady nowelizacji wykazów refundacyjnych 6 razy do roku. Chory wykupuje leki na kwartalną terapię, jednak gdy preparat nie jest dobrze tolerowany, pozbywa się całego zapasu leków po kilku dniach stosowania. Pieniędzy nikt mu za to nie zwróci.

Częściowa realizacja recepty miałaby dotyczyć zarówno możliwości realizowania jednej recepty w kilku aptekach oraz stopniowego nabywania pojedynczych opakowań leków. To rozwiązanie wymaga zmiany prawa, bowiem obecnie każda recepta zaopatrzona jest indywidualnym kodem i nie można jednej recepty zrealizować w dwóch różnych aptekach.

- Pracujemy z Ministerstwem Zdrowia nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept lekarskich tak, by system mógł nadawać oddzielny numer dla każdego leku w ramach e-recepty - dodaje Paweł Pierzchała.

Obawy aptekarzy

Pacjent może zrealizować receptę w jeszcze jeden sposób - "preautoryzując" farmaceutę, czyli upoważniając go wcześniej, do dostępu do treści wszystkich recept za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Ten element wzbudza jednak niepokój środowiska aptecznego.

- Chcemy, by pacjent mógł realizować recepty w wybranych przez siebie aptekach, a nie w placówce, do której został skierowany np. przez lekarza - mówiła Barbara Jękot z Naczelnej Rady Aptekarskiej, wskazując, że preautoryzacja może być traktowana przez chorych jako wybór "ulubionej" apteki, w której będzie realizował wszystkie recepty. Zdaniem samorządu aptekarskiego, może być tam również narażony na promocję zakupu dodatkowych leków, nie mającej nic wspólnego z opieką farmaceutyczną.

Kierownik projektu uspokaja: - Farmaceuta będzie miał dostęp do recept już zrealizowanych. Preautoryzacja będzie ograniczona czasowo i będzie mogła dotyczyć zarówno apteki, jak i konkretnego pracownika medycznego. To samo dotyczy preautoryzacji lekarza i innych osób z personelu medycznego. Pacjent ma świadomie zdecydować, komu i w jakim zakresie chce udostępnić dostęp do zarządzania i przeglądania historii swojego leczenia - przypomniał Paweł Pierzchała.

- Lepszy dostęp do informacji to lepsza diagnoza i opieka. Pacjent musi być świadom korzyści, jakie niesie udostępnienie informacji, ale też ryzyk związanych z tym działaniem. Ponadto posiadanie konta nie jest obowiązkowe - dodał.

Przezwyciężyć przyzwyczajenia


Pracownicy Centrum współpracują także z urzędnikami NFZ w zakresie dostępu do ZIP, by po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta obywatel miał wgląd w osobnej zakładce do informacji dostępnych obecnie w ZIP i nie musiał posiadać dwóch kont.

Marcin Kędzierski, dyrektor CSIOZ zwrócił uwagę, że zapowiadane projekty wymagają przekonania ludzi do pewnych rozwiązań i zmiany świadomości społeczeństwa i przyzwyczajeń: - W Skandynawii, gdzie e-recepta ma już długie tradycje, system przyjął się i obecnie w tej formie realizowanych jest 90-95 procent recept.

System niestety prowadzi rejestr jedynie leków Rx - refundowanych i pełnopłatnych, nie uwzględniając leków ze sprzedaży odręcznej, suplementów diety i innych produktów sprzedawanych przez apteki.

Przy okazji projekt umożliwia także rozwiązanie problemu przechowywania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu działalności przez podmiot - będzie przekazywana do Systemu Informacji Medycznej CSIOZ.

 

 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: