Rząd przyjął projekt zwiększający nakłady na ochronę zdrowia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Od 1 stycznia 2018 r. środki na ochronę zdrowia będą rosły stopniowo, osiągając w 2025 r. poziom 6 proc. PKB.

Zgodnie z projektem, w latach 2018 – 2024 na finansowanie ochrony zdrowia będą przeznaczane środki finansowe w wysokości nie niższej niż:

  • 4,67 proc. PKB w 2018 r.;
  • 4,86 proc. PKB w 2019 r.;
  • 5,03 proc. PKB w 2020 r.;
  • 5,22 proc. PKB w 2021 r.;
  • 5,41 proc. PKB w 2022 r..
  • 5,60 proc. PKB w 2023 r.;
  • 5,80 proc. PKB w 2024 r.

Jak przekonuje Centrum Informacyjne Rządu, „dzięki zwiększeniu nakładów publicznych na finansowanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, NFZ będzie mógł zakontraktować większą ich liczbę. Oznacza to, że czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne skróci się, a w efekcie jakość opieki zdrowotnej w publicznym systemie służby zdrowia poprawi się”.

Źródło: CIR

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: