Rejestr Asystentów Medycznych już działa

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość wystawiania e-zwolnień przez asystentów medycznych – 23 października weszły w życie przepisy regulujące tę kwestię.

Na potrzeby utworzenia upoważnienia do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta czy felczer, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło Rejestr Asystentów Medycznych (RAM).

Resort zdrowia poinformował, że jest to kolejne rozwiązanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów.

Rejestr będzie zawierał m.in. utworzone upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich wraz z datą ich obowiązywania, dane dotyczące wystawiających zaświadczenia (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów) oraz upoważnionych do ich wystawiania (tj. asystentów medycznych), posiadających utworzony w ZUS profil informacyjny (profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Rejestr jest dostępny pod adresem: https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: