WUM otworzył Centrum Symulacji Położniczych "Bezpieczny Poród"

W Warszawie otwarto w środę nowoczesne Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest ono przeznaczone do szkolenia lekarzy, położnych, pielęgniarek oraz innych przedstawicieli personelu medycznego i służb ratunkowych.

Centrum zostało wyposażone w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe. Sala Porodowa Wysokiej Wierności oferuje najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie”, pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia on ćwiczenie zabiegów położniczych między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym. Oprogramowanie stwarza możliwości przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu.

Sala Ćwiczeń Niskiej Wierności została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego.

W Centrum znajduje się również nowoczesny symulator porodowy SIMmom do ćwiczeń, między innymi, porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego oraz symulator porodowy PROMPT Flex przeznaczony do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu np. położenia miednicowego.

Dodatkowo Centrum posiada profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim, która pozwala na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku, a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje.

Instruktorami nowego centrum są położnicy, perinatolodzy i neonatolodzy związani z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o. Patronat merytoryczny nad kursami, które ruszają 8 grudnia 2018 roku, objęło Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGP). Budowa Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” WUM została sfinansowana z Programów Prewencyjnych PZU Życie SA i TUWPZU. Celem współpracy WUM, PZU i PTGP jest poprawa opieki okołoporodowej w Polsce.

Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny | Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: