Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych to gwarancja bezpieczeństwa pacjentów

7 lutego odbyła się konferencji zorganizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych pt. „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych to nie fikcja – to konieczność”. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na spotkaniu Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zaznaczyła, iż odpowiednia obsada pielęgniarska gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów. Podkreśliła, że normy zatrudnienia nie są nowym rozwiązaniem – historia ich obowiązywania sięga blisko dwudziestu lat.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok wskazała, iż szpitale powiatowe nie powinny mieć problemu z wypełnieniem norm, za to największe potrzeby w tym zakresie mają szpitale wojewódzkie i instytuty. Są co prawda miejsca w kraju, gdzie pielęgniarek jest za mało w stosunku do nałożonych wymogów, jednak w ostatnich latach sytuacja kadrowa się poprawia. Dane pochodzące z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wskazują, że zwiększa się liczba osób otrzymujących prawo do wykonywania zawodu.

Jak wskazał Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia kontrolowany będzie sposób wypełniania tych norm przez podmioty lecznicze.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, że zjawisko likwidacji łóżek, o których szeroko rozpisują się teraz media, jest zjawiskiem marginalnych (poniżej 2%), a wprowadzenie wystandaryzowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych gwarantuje jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów oraz samych pielęgniarek.

Zapis wideo z konferencji jest dostępny na stronie NIPiP

 

Źródło: NIPiP

Komentarze 0

Sortuj komentarze: