OZZPiP: Porada pielęgniarska czy żart Ministra?

Nie zgadzamy się na papierowo zwiększony prestiż zawodu - stwierdza Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, odnosząc się do projektu zakładającego wprowadzenie przepisów wyodrębniających warunki realizacji porad pielęgniarskich i porad położnej.

Krystyna Ptok zwraca uwagę na to, że MZ i NFZ nie zakłada zwiększenia finansowania, ani żadnego dodatkowego finansowania tego świadczenia gwarantowanego. „Skutek wzrostu finansowania świadczeń gwarantowanych AOS w 10 kolejnych latach wynosi ZERO złotych”.

MZ zakłada jedynie, że jednostkowy koszt porady pielęgniarskiej płacony przez NFZ będzie wynosił ok. 8,-zł., a jedyne zmiany finansowania ograniczą się do zmiany w kolejnych planach finansowych NFZ, który zmniejszał będzie ilość porad lekarskich, a stopniowo zwiększał ilość porad pielęgniarskich
i położniczych.

„Bez zamiany zasad finansowania tego nowego rodzaju świadczenia gwarantowanego oświadczamy, że będziemy apelować do naszej grupy zawodowej o wstrzymywanie się i bojkotowanie przyjmowania nowych obowiązków, bez uzyskania gwarancji stałego wzrostu wynagrodzenia za nałożone dodatkowe obowiązki zawodowe” - informuje Przewodnicząca OZZPiP.

Więcej: ozzpip.pl

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: