Zgłoś nieprawidłowości dotyczące podwyżek zasadniczego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych na swojej stronie internetowej uruchomiła formularz, poprzez który można zgłosić nieprawidłowości dotyczące podwyżek zasadniczego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Część pracodawców odmawia respektowania stanowiska Ministra Zdrowia w kwestii trybu i sposobu rozliczania dodatkowych środków przekazywanych od 1 września 2018 r. przez NFZ na podstawie OWU na wzrosty wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Na ostatnim spotkaniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim ustalono, że resort przekaże to stanowisko bezpośrednio dyrektorom podmiotów leczniczych z wnioskiem o bezwzględne zastosowanie się do tej wykładni. Stanowisko to zostanie również przekazane do poszczególnych oddziałów NFZ z wnioskiem o skontrolowanie, czy świadczeniodawcy się do niego stosują.

Ustalono również, że w skrajnych przypadkach, jeśli dany pracodawca nadal odmawiać będzie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia, czyli nie będzie rozliczał środków przekazanych przez NFZ od 1 września 2018 r. i nie będzie akceptował obowiązku stosowania podziału tych środków w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub w wypadku ich braku z właściwymi oipip, Minister Zdrowia skieruje do takiego podmiotu bezpośrednią kontrolę z MZ.

Teraz NIPiP uruchomiła formularz zgłoszeniowy, poprzez który można zgłaszać takie nieprawidłowości.

Formularz dostępny tutaj.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: