Ministerstwo wydłuża okres przejściowy na dostosowanie się szpitali do nowych norm zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach dziecięcych

Do konsultacji trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zakłada on wydłużenie okresu przejściowego na dostosowanie się szpitali w przypadku leczenia dzieci do nowych norm dotyczących liczby zatrudnionych pielęgniarek lub położnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. wprowadziło od dnia 1 stycznia 2019 r. zmiany dotyczące minimalnych warunków obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych. W celu umożliwienia dostosowania się oddziałów dziecięcych do nowych norm wprowadzono przepis przejściowy określający, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci są obowiązani w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zapewnić, aby równoważnik etatu na 1 łóżko nie był niższy niż: 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w przypadku oddziałów zabiegowych.

Od dnia 1 lipca 2019 r. normy te miałyby się zmienić odpowiednio na: 0,8 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,9 w przypadku oddziałów zabiegowych.

Resort zdrowia tłumaczy, iż z uwagi na trudności w zapewnieniu od dnia 1 lipca 2019 r. odpowiedniej ilości personelu pielęgniarek i położnych u świadczeniodawców udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu przejściowego.

Okres ten przesunięto z 30 czerwca 2019 r. do końca 2020 r.

 

Komentarze 0

Sortuj komentarze: