Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Jest projekt nowelizacji ustawy

Do konsultacji publicznych trafił Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on powstanie specjalnej listy bezpłatnych leków dla ciężarnych.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że lista leków zawierałaby leki najczęściej stosowane przez kobiety w ciąży. Uprawnienia do wystawiania recept z kodem uprawnień „C” na leki objęte programem, uzyskają lekarze ginekolodzy posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uprawnienia takie będą posiadać również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej zorientowane w stanie zdrowia i całokształcie leczenia pacjentki, będącej pod jego opieką, ew. lekarze innych specjalizacji, takich jak diabetologia czy hipertensjologia.

Dostęp do bezpłatnych leków mają uzyskać wszystkie kobiety w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez lekarza specjalistę ginekologa do momentu zakończenia ciąży.

"Lista leków będzie tworzona w oparciu o bezpieczeństwo osób, które docelowo miałyby być beneficjentami programu. Ciąża to stan który wymaga, by leki były ordynowane pod szczególnym nadzorem, w należytej koordynacji, gdyż leki stosowane w nadmiarze mogą oddziaływać negatywnie nie tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód. Ciąża, w normalnych okolicznościach (czyli kiedy nie występują schorzenia towarzyszące), jest stanem, w którym stosowanie leków powinno być ograniczane do koniecznego minimum" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie, wynosi 316 067 000 zł, przy czym w kolejnych latach wyniesie:

  • w 2019 r. – 10.000 tys. zł;
  • w 2020 r. – 22.000 tys. zł;
  • w 2021 r. – 24.200 tys. zł;
  • w 2022 r. – 26.620 tys. zł;
  • w 2023 r. – 28.982 tys. zł;
  • w 2024 r. – 31.820 tys. zł;
  • w 2025 r. – 35.002 tys. zł;
  • w 2026 r. – 38.502 tys. zł;
  • w 2027 r. – 42.353 tys. zł;
  • w 2028 r. – 46.588 tys. zł.

Zobacz projekt

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: