Nowy krajowy konsultant ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Stanisław Wojtan został powołany przez Ministerstwo Zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Mgr Stanisław Wojtan pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od 1990 r. Jest absolwentem studiów pielęgniarskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Stanisław Wojtan dd 2016 roku pełnił funkcję wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: