Rząd chce podwyższyć kwotę bazową w wynagrodzeniach pracowników medycznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłożony przez ministra zdrowia.

Celem projektu jest podniesienie z 3900 do 4200 zł brutto, tzw. kwoty bazowej, przy użyciu której zostaną obliczone podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych. "Oznacza to przyspieszenie procesu podnoszenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników podmiotów leczniczych" - zaznacza Centrum Informacyjne Rządu.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wciąż zauważają problem niedostatecznej dostępności profesjonalnej kadry medycznej na rynku pracy, co może wpływać niekorzystnie na jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Częstym czynnikiem zniechęcającym do kształcenia w zawodach funkcjonujących w ochronie zdrowia bądź podejmowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych jest poziom zarobków, który w dalszym ciągu jest przez część przedstawicieli pracowników sektora ochrony zdrowia uważany za zbyt niski.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.

 

Komentarze 0

Sortuj komentarze: