Ankieta dotycząca bezpiecznej farmakoterapii w Polsce

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu realizuje ogólnopolski Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety, który kierowany jest do kadry pielęgniarskiej, położniczej, a także lekarskiej.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która przygotowana została w ramach projektu.

Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety powstał w celu opracowania i wdrożenia nowego modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce. Elektroniczna ankieta przygotowana przez Zakład Ekonomii i Jakości w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ma na celu zebranie informacji o stanie obecnego procesu farmakoterapii w zakresie przygotowania i podawania leków oraz wypracowania rozwiązań zapewniających bezpieczne warunki pracy pielęgniarkom i położnym w tym zakresie.

- Pragnę podkreślić, że model bezpiecznej farmakoterapii będzie pierwszym tego typu, który ma szansę powstać dzięki wsparciu samych pielęgniarek i położnych. W naszym interesie jest, aby wykonywać pracę w bezpiecznych warunkach pracy a pacjentom zapewnić jak najlepszą jakość opieki - napisała Prezes NRPiP.

Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie nie powinien przekroczyć kilku minut. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/

Źródło: NIPiP

Komentarze 0

Sortuj komentarze: