OZZPiP pyta komitety wyborcze o plany ws. systemu ochrony zdrowia w Polsce i działania na rzecz zawodów pielęgniarki i położnej

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie stara się na bieżąco śledzić publiczne zobowiązania poszczególnych partii politycznych dotyczące ochrony zdrowia. Zdaniem Związku przekazy pozostają niestety na dużym stopniu ogólności. W następstwie tego OZZPiP postanowił skierować zapytania do poszczególnych komitetów wyborczych.

OZPiP zdiagnozował z punktu widzenia potrzeb pacjentów oraz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych najważniejsze cele, jakie powinny być osiągnięte lub utrzymane w najbliższej czteroletniej kadencji:

 1. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia
 2. Promowanie szpitali za spełnianie norm technicznych, norm zatrudnienia oraz posiadanie certyfikatów
 3. Respektowanie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
 4. Właściwa wycena stawek za świadczenia medyczne
 5. Wzrost nakładów na podmioty typu Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Domy Pomocy Społecznej oraz rozwój opieki długoterminowej i stacjonarnej
 6. Rozdzielenie, wyodrębnienie i oddzielne rozliczanie w kontraktowaniu świadczeń POZ środków finansowych na diagnostykę i leczenie w POZ
 7. Ujednolicenie dokumentacji medycznej i kompleksowa cyfryzacja dokumentacji medycznej
 8. Zdjęcie z zawodów medycznych zada administracyjnych i włączenie tego „uwolnionego” czasu do bezpośredniej opieki dla pacjentów
 9. Opracowanie i przyjęcie Ponadzakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla podmiotów leczniczych
 10. Utrzymanie i rozbudowa zachęt dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa, aby wybrali ten rodzaj studiów oraz utrzymali chęć zakończenia studiów i wejścia do wykonywania zawodu w Polsce
 11. Utrzymanie w mocy obowiązujących zasad kształcenia dwustopniowego
 12. Utrzymanie w niezmienionym zakresie zasad dopuszczenia do wykonywania zawodu osób z zagranicy
 13. Wzmocnienie Departamentów Kontroli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, aby w praktyce móc egzekwować spełnianie przez świadczeniodawców obowiązujących przepisów
 14. Poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy
 15. Podniesienie i zmiana sposobu naliczania współczynników pracy określonych w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych
 16. Działania w kwestii rozszerzenia obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników medycznych pod kątem zagrożeń środowiska pracy
 17. Udział związków zawodowych w konkursach na stanowiska w podmiotach leczniczych
 18. Wieloletnia Polityka Państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Pismo do komitetów wyborczych można przeczytać na stronie internetowej OZZPiP.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: