Nowe specjalizacje w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psycho-seksuologii

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych poinformowała, że 30 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu komisji zdrowia rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Projekt zmiany ustawy o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przedstawiła Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Projekt rozszerza możliwość zdobywania specjalizacji przez lekarzy, pielęgniarki, diagnostów itd. Powodem wprowadzenia zmiany jest potrzeba zwiększenia liczby specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Ma ona pozytywnie wpływać na sytuację kadrową w ochronie zdrowia.

Do tej pory zdobycie zawodu psychoterapeuty dla dorosłych było możliwe poprzez kształcenie w ośrodkach według różnych nurtów – programy tych szkoleń nie były wystandaryzowane. Prowadziły to różne organizacje. Z tego powodu minister zdrowia podjął decyzję o przygotowaniu zmiany, która systemowo regulowałaby kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, jak i psycho-seksuologii. Do tej pory lekarze i pielęgniarki, mogli ukończyć specjalizację w tym zakresie w trybie dotychczas dopuszczalnym, czyli realizowane przez prywatne podmioty, według różnych standardów kształcenia.

Projektowana zmiana ustawy wprowadza nową możliwość specjalizowania się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Ta specjalizacja nie istniała do tej pory. Nie było możliwości kształcenia podyplomowego w tym kierunku, jak i psycho-seksuologii.

Specjalizacja będzie trwała cztery lata. Podlega takiemu samemu reżymowi, jakiemu podlegają pozostałe specjalizacje, czyli nadzorowi i koordynacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: NIPiP

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: