Senat ze nową możliwością specjalizowania się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży

Senat poparł nowelizację ustawy dot. uzyskiwania tytułu specjalisty w ochronie zdrowia. Za nowelizacją ustawy głosowało 85 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (projekt rządowy) umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Minister zdrowia – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym – będzie mógł uznać taki dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. W rezultacie osoba, która zda państwowy egzamin specjalizacyjny w danej dziedzinie ochrony zdrowia, otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, np. z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.

Rozwiązania są spełnieniem postulatów lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, którzy zwracali uwagę na szczególną specyfikę pracy z takimi pacjentami. Dzięki nowym propozycjom zwiększy się także liczba specjalistów, a w efekcie łatwiejszy będzie dostęp do profesjonalnych usług medycznych.

Program szkolenia specjalizacyjnego został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i został zatwierdzony przez ministra zdrowia.

Po wprowadzeniu nowej specjalizacji – psychoterapii dzieci i młodzieży, ok. 450 osób wystąpiło o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego (dane z 5 lipca 2019 r.).

Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Źródło: Senat RP

Komentarze 0

Sortuj komentarze: