OZZPiP składa wniosek do Ministra Zdrowia w związku z aktami agresji wobec personelu medycznego

W związku z niedopuszczalnymi, lecz niestety mnożącymi się w ostatnim czasie przypadkami agresji wobec personelu medycznego, OZZPiP złożył do Ministra Zdrowia pismo z wnioskiem o wyznaczenie w trybie pilnym spotkania z udziałem Ministerstwa Zdrowia, Organizacji pracodawców reprezentujących podmioty lecznicze, Organizacji pracowników ochrony zdrowia (w tym przedstawicieli OZZPiP) oraz Policji.

W piśmie do ministra OZZPiP przypomina niedawny atak na pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim w Częstochowie oraz atak na położne i pacjentki w szpitalu w Sieradzu.

Zdaniem związku, celem spotkania powinna być analiza dotychczasowych przypadków zagrożenia życia i zdrowia personelu medycznego oraz wypracowanie sposobu przeciwdziałania takim sytuacjom, zastanowienie się, w jaki sposób zwiększyć nadzór nad bezpieczeństwem podmiotów leczniczych (co przełoży się w oczywisty sposób na bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów), jak również ustalenie, jakich zmian prawnych należałoby dokonać, aby zniwelować ataki na pracowników ochrony zdrowia oraz chorych.

Źródło: OZZPiP

Komentarze 0

Sortuj komentarze: