Wiceminister zdrowia zrezygnowała ze stanowiska

Józefa Szczurek-Żelazko zrezygnowała z funkcji wiceministra zdrowia. "Praca w ministerstwie była dla mnie dużym wyzwaniem i zaszczytem" - napisała na Twitterze.

"Informuję, że złożyłam rezygnację z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, które pełniłam przez okres czterech lat. Praca w Ministerstwie Zdrowia była dla mnie dużym wyzwaniem i zaszczytem" - przekazała w czwartek Józefa Szczurek-Żelazko.

Odchodząca wiceminister poinformowała jednocześnie, że będzie kontynuować pracę jako poseł na Sejm.

Józefa Szczurek-Żelazko pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia od 2017 roku. Była członkiem: Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Inicjowała, koordynowała i nadzorowała wykonywanie zadań przez departamenty: Dialogu Społecznego, Kwalifikacji Medycznych i Nauki oraz Pielęgniarek i Położnych. Nadzorowała też działalność Agencji Badań Medycznych, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz uczelni medycznych.

Józefa Szczurek-Żelazko ukończyła Liceum Medyczne w Nowym Sączu, a następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada również uprawnienia Audytora Wewnętrznego (Studia podyplomowe i zdany egzamin w Ministerstwie Finansów). Ukończyła również Studia Podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych. Pracowała jako pielęgniarka, była również nauczycielką w Zespole Szkół Medycznych. Pełniła funkcję dyrektora wydziału zdrowia i polityki społecznej w starostwie powiatu nowosądeckiego. W 2001 została dyrektorem zakładu opieki zdrowotnej w Brzesku.

W wyborach w 2015 kandydowała do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim. Została wybrana na posłankę VIII kadencji, otrzymując 15 635 głosów. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, uzyskując 25 323 głosy.


Fot. Ministerstwo Zdrowia

Komentarze 0

Sortuj komentarze: