Leki 75+ wypiszą także pielęgniarki

Na stronie Rządowego Centrum legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia umożliwiającego przepisywanie przez uprawnione pielęgniarki bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia.

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowego kodu uprawnień dodatkowych oznaczonego literą „S”, w przypadku leków wydanych na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

Dodatkowo zmianie ulegnie sposób wpisywania kodów uprawnień dodatkowych lub kodów tytułów uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy pacjent jest uprawniony na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz jednego z innych uprawnień, wprowadzony zostanie obowiązek wpisania dwóch kodów. Szczegółowy zakres dopuszczalnego zbiegu uprawnień został wyjaśniony w zmienianych niniejszym rozporządzeniem objaśnieniach do załącznika nr 6.

Przewiduje się zatem wyłączenie możliwości zbiegu uprawnień oznaczonych kodami CN, DN oraz WP z uprawnieniem o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze względu na brak faktycznej możliwości zbiegu tych uprawnień.
Zmianie ulega również § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego. Wyłączona zostanie możliwość wpisywania przez osobę wydającą lek kodu uprawnienia dodatkowego, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższa zmiana wynika ze szczególnych przymiotów uprawnienia oznaczonego kodem „S” w stosunku do pozostałych uprawnień dodatkowych. Lek ordynowany bezpłatnie na podstawie art. 43a ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być wypisywany, co do zasady, wyłącznie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (ustawa przewiduje również możliwość przepisywania recept pro auctore i pro familiae przez lekarzy, którzy zaprzestali wykonywania zawodu). Kod uprawnienia dodatkowego „S” wpisany na recepcie niesie za sobą informacje dwojakiego rodzaju:

1) lek został przepisany na rzecz świadczeniobiorcy, który ukończył 75. rok życia;
2) lek został przepisany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Zatem, o ile pierwsza z wymienionych informacji może być ustalona przez farmaceutę na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia świadczeniobiorcy w toku wydawania leku, o tyle druga informacja jednoznacznie ustalona być nie może – złożona przez lekarza lub pielęgniarkę pieczęć nie zawiera informacji, czy recepta została wystawiona w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie wniosła uwag do projektu.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 2

Sortuj komentarze:
5 lat temu
mariuszzawadzki

Bardzo fajnie, że możemy również wypisywać recepty w ramach programu 75 . Wielu z tych pacjentów to osoby które nie tylko przyjmują leki przewlekle i niezmiennie w te same preparaty w jednakowych dawkach od lat, co czyni proces wystawiania recept niezwykle prostym i nieskomplikowanym i choćby z tego względu nie powinnyśmy się martwić, że można tutaj popełnić jakiś zatrważający błąd, albo że będzie to dodatkowym i obciążającym obowiązkiem. Inna kwestia, że wielu z tych pacjentów to osoby nie opuszczające domów, przynajmniej samodzielnie i dla których możliwość uzyskania recepty przez wypisanie jej przez pielęgniarkę środowiskową w znaczniej mierze ułatwi dostęp do leczenia. Tym bardziej, że dzięki temu nie będą musieli opuszczać pieleszy domowych, aby dokument otrzymać, a już samą realizację recept można pozostawić w rękach rodziny. Inna sprawa, że nie widzę powodu dla którego po 5 latach kształcenia na studiach wyższych miałybyśmy nie mieć możliwości wystawienia recept na leki przyjmowane przewlekle. Co innego ordynować nowe leczenie czy diagnostykę, ale recepty na leczenie przewlekłe raczej nie wymagają jakiś szczególnych umiejętności do wystawienia.

5 lat temu
bogusia123

Także popieram ten projekt. Przecież jak pacjent w wieku powyżej siedemdziesięciu pięciu lat miałby zapewnić sobie stały dopływ leków które przyjmuje przewlekle? Zwłaszcza jeśli jest on osobą samotną, albo nie koniecznie może liczyć na pomoc i opiekę osób najbliższych z rodziny, albo chociaż z otoczenia, które mogłyby czasem zawieść go do lekarza, zapewnić transport do apteki i tym podobnych. Z resztą jeśli taki pacjent od x lat (a często x oznacza tutaj ilość lat idącą w dziesiątkach) leczy się na te same choroby i w dodatku przyjmując te same i niezmiennie w identycznej dawce preparaty, to przecież kontrola u lekarza co miesiąc, czy nawet co trzy miesiące nie musi być konieczna. Warto zwrócić na to uwagę i właśnie wykorzystać fakt, że jako pielęgniarki i położne często jesteśmy bliżej ludzi i dzięki temu powinnyśmy być w stanie zapewnić dobry dostęp do recept czy środków leczniczych chociażby właśnie w takich sytuacjach jak opisałam powyżej. Szkoda, że naszej roli w podstawowej opiece zdrowotnej wciąż się nie docenia, albo docenia się w niedostatecznym stopniu i przez to tracimy nie tylko my- czując się zniechęconymi do pracy, albo wykonywania swoich obowiązków, wypalając się zawodowo, albo tracąc pasję do swoich zajęć. Przede wszystkim tracą na tym pacjenci, którym przecież obdarowanie większym zaufaniem położnych i pielęgniarek mogłoby w dużym stopniu ułatwić codzienne funkcjonowanie, a przez to życie.