Druga polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Zwycięzca otrzyma stypendium - 25 tys. złotych i możliwość odbycia stażu w Polsce lub w Szwecji. Termin zgłoszeń upływa 19.11 br.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA), to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązanie, mające na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi. W trakcie, będącego częścią nagrody, stażu, stypendysta ma szansę zdobyć rozległą wiedzę z wielu dziedzin opieki medycznej, szczególnie w zakresie opieki nad osobami starszymi. Dodatkowo, zwycięzca otrzymuje stypendium w wysokości 25 tys. złotych, a także możliwość przedstawienia swojego projektu przed Jej Wysokością Królową Szwecji. Pierwsza edycja konkursu w Polsce odbyła się w zeszłym roku.

Do konkursu podchodzić można tylko indywidualnie. Zgłoszenia i pomysły dotyczyć mogą dowolnego projektu powiązanego z tematyką opieki nad osobami starszymi. Mogą to być koncepcje dotyczące rozwiązań systemowych, innowacyjnych metod opieki bądź rehabilitacji, przykłady udogodnień i wszelkie inne, których ideą jest podnoszenie jakości świadczonych usług i komfortu pracy w geriatrii.

Aplikacje konkursowe wysyłać należy poprzez dedykowaną stronę internetową www.queensilvianursingaward.pl.

Pierwszą polską laureatką konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii została Natalia Duszeńska studiująca pielęgniarstwo na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doceniono ją za projekt zatytułowany "Na marzenia nigdy nie jest za późno", którego celem jest stworzenie organizacji łączącej seniorów oraz ludzi chętnych nieść pomoc osobom starszym.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: