OZZPiP negatywnie o propozycji MZ ws. płac minimalnych

Wyrażamy głębokie niezadowolenie propozycjami zmian, zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne - czytamy w stanowisku Zarządu Krajowego OZZPiP.

Związkowcy podkreślają, że proponowane zmiany znacznie odbiegają od proponowanych przez nich i nie spełniają oczekiwań grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Za niepokojące pielęgniarki i położne uznały fakt, że w zaproponowanych zmianach przychylono się wyłącznie do jednego z postulatów zgłoszonych przez OZZPiP, tj, uwzględnienia — w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych nieposiadających specjalizacji - tytułu zawodowego magistra.

„Niestety nawet ten postulat nie został spełniony kompleksowo, gdyż w projekcie przewidziano wyłącznie tytuł zawodowy magistra na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, nie zaś — jak podnosił wielokrotnie OZZPiP - tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jest bardzo ważne odniesienie, szczególnie w sytuacji, kiedy w zakresie kształcenia pielęgniarek jest również wiele zaniedbań od naszego środowiska niezależnych” - czytamy w opublikowanym stanowisku.

Dla OZZPiP nie do zaakceptowania jest również fakt, że przy określaniu współczynników pracy, nie uwzględniono tzw. doświadczenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Skutkuje to zrównaniem na jednym poziomie osób z 20-30 letnim stażem z absolwentami dopiero wchodzącymi do zawodu.

„Podkreślamy, iż w grupie czynnych zawodowo pielęgniarek najwięcej jest dzisiaj tych, które obecnie, jak również według proponowanych zmian, nadal będą wynagradzane na poziomie wskaźnika 0,64. Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych - wykwalifikowanych profesjonalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, wyspecjalizowane, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione tych cech (np. opiekun medyczny) jest sprzeczne z przepisami, tym samym dla nas niezrozumiałe i nieakceptowalne” - oświadcza Zarząd OZZPiP

Będzie strajk?

„Nie wyrażamy zgody na zachowanie dotychczasowych zapisów i wprowadzenie w życie propozycji nowelizacji ustawy zawartych w przedstawionym nam materiale roboczym. Zmiany w zaproponowanym kształcie są tylko kosmetyczne, ale mogą doprowadzić do eskalacji napięcia, jakiego konsekwencje można przewidzieć i któremu chcemy zapobiec.” – czytamy w opublikowanym stanowisku.

Więcej na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: OZZPiP

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: