OZZPiP negatywnie o propozycji MZ ws. płac minimalnych

Wyrażamy głębokie niezadowolenie propozycjami zmian, zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne - czytamy w stanowisku Zarządu Krajowego OZZPiP.

Związkowcy podkreślają, że proponowane zmiany znacznie odbiegają od proponowanych przez nich i nie spełniają oczekiwań grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Za niepokojące pielęgniarki i położne uznały fakt, że w zaproponowanych zmianach przychylono się wyłącznie do jednego z postulatów zgłoszonych przez OZZPiP, tj, uwzględnienia — w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych nieposiadających specjalizacji - tytułu zawodowego magistra.

„Niestety nawet ten postulat nie został spełniony kompleksowo, gdyż w projekcie przewidziano wyłącznie tytuł zawodowy magistra na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, nie zaś — jak podnosił wielokrotnie OZZPiP - tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jest bardzo ważne odniesienie, szczególnie w sytuacji, kiedy w zakresie kształcenia pielęgniarek jest również wiele zaniedbań od naszego środowiska niezależnych” - czytamy w opublikowanym stanowisku.

Dla OZZPiP nie do zaakceptowania jest również fakt, że przy określaniu współczynników pracy, nie uwzględniono tzw. doświadczenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Skutkuje to zrównaniem na jednym poziomie osób z 20-30 letnim stażem z absolwentami dopiero wchodzącymi do zawodu.

„Podkreślamy, iż w grupie czynnych zawodowo pielęgniarek najwięcej jest dzisiaj tych, które obecnie, jak również według proponowanych zmian, nadal będą wynagradzane na poziomie wskaźnika 0,64. Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych - wykwalifikowanych profesjonalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, wyspecjalizowane, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione tych cech (np. opiekun medyczny) jest sprzeczne z przepisami, tym samym dla nas niezrozumiałe i nieakceptowalne” - oświadcza Zarząd OZZPiP

Będzie strajk?

„Nie wyrażamy zgody na zachowanie dotychczasowych zapisów i wprowadzenie w życie propozycji nowelizacji ustawy zawartych w przedstawionym nam materiale roboczym. Zmiany w zaproponowanym kształcie są tylko kosmetyczne, ale mogą doprowadzić do eskalacji napięcia, jakiego konsekwencje można przewidzieć i któremu chcemy zapobiec.” – czytamy w opublikowanym stanowisku.

Więcej na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: OZZPiP

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: