OZZPiP popiera protest medyków i proponuje pilne rozmowy w RDS

Popieramy protest medyków i proponujemy rozpoczęcie w trybie pilnym natychmiastowych rozmów i działań w Radzie Dialogu Społecznego - oświadczyła w czwartek (19 października) przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.

Poniżej publikujemy pełen tekst Stanowiska Zarządu Krajowego OZZPiP:

Jako związek zawodowy reprezentujący pielęgniarki i położne w pełni popieramy postulaty medyków w zakresie zwiększenia finansowania ochrony zdrowia w Polsce, a tym samym zmniejszenia kolejek pacjentów do specjalistów i dostępu do najnowocześniejszych terapii.

Nasz Związek sytuację w ochronie zdrowia ocenia jako dramatyczną. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na problem starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie zwiększającą się liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych, na pogłębiające się braki kadr medycznych i pracę ponad ludzkie siły w kilku miejscach, po kilkaset godzin w miesiącu.

Obecnie prowadzona głodówka nie stanowi zagrożenia dla pacjentów, jest natomiast zagrożeniem dla zdrowia medyków, wyniszcza ludzi i jest najbardziej drastyczną formą protestu. Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w XXI wieku jest inna płaszczyzna do rozwiązywania konfliktów. Na mocy polskiego prawa powołana została Rada Dialogu Społecznego, która jest właściwym podmiotem do zajęcia się tym problemem. Dajemy szansę polskiemu rządowi i proponujemy rozpoczęcie w trybie natychmiastowym rozmów i działań w Radzie Dialogu Społecznego.

Przypominamy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest w sporach zbiorowych od roku 2015 r. Dalsze decyzje o podjęciu czynnej akcji protestacyjno-strajkowej uzależniamy od tempa i poziomu rozmów na temat nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych, którą od początku nasze środowisko zawodowe oceniało negatywnie, ponieważ cementuje ona biedę pracowników ochrony zdrowia, a szczególnie pielęgniarek i położnych.

Domagamy się: pilnej nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu pracowników medycznych zgodnie z oczekiwaniami pielęgniarek i położnych, wzrostu nakładów finansowych na ochronę zdrowia do poziomu 6,8% PKB oraz radykalnego i kompleksowego rozwiązania dramatycznej sytuacji pacjentów i pracowników ochronie zdrowia.

Za Zarząd

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

/-/ Krystyna Ptok

Źródło: OZZPiP

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: