OZZPiP negatywnie o szkoleniach dot. zleceń lekarskich

OZZPiP wystosowało pismo do Ministra Zdrowia w sprawie komunikatu dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

Zdaniem Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, treść wydanego przez resort zdrowia komunikatu sugeruje, że „istnieje w Polsce jakieś powszechne zagrożenie złego (niedbałego) wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne, a skala tego zagrożenia jest na tyle poważna, iż Minister Zdrowia zdecydował się wydać w tej sprawie odrębny Komunikat piętnujący naszą grupę zawodową i wdrożyć jakiś ogólnokrajowy cykl szkoleń przypominających”.

Związek nie zgadza się na takie podejście do problemu „prawidłowego wykonywania zleceń lekarskich” i sugeruje ministrowi, iż jeżeli po jego stronie jest wola i potrzeba przeprowadzenia takich szkoleń (oraz Minister Zdrowia posiada wolne środki finansowe na pokrycie kosztów tych szkoleń) to muszą one być zaadresowane do wszystkich grup zawodowych.

Zdaniem OZZPiP, szkolenia przypominające o sposobie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej winni przejść zatem również lekarze, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni oraz przedstawiciele wszystkich innych zawodów medycznych.

Związek oczekuje od Ministra Zdrowia wydania analogicznych Komunikatów przypominających dla pozostałych pracowników zawodów medycznych oraz objęcie ich zakresem szkoleń organizowanych przez Wojewodów. OZZPiP wnosi również o określenie maksymalnego wymiaru czasowego szkoleń i uzgodnienie, że czas pracy pracownika oddelegowanego do odbycia takiego szkolenia przypominającego zaliczany był do czasu pracy.

Pełna treść pisma dostępna jest na stronie OZZPiP

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: