Resort zdrowia jeszcze raz o szkoleniach dotyczących zleceń lekarskich

OZZPiP opublikował odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Związku w sprawie komunikatu MZ dotyczącego wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich.

6 września Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosował pismo do Ministra Zdrowia, w którym informował, iż treść wydanego przez resort zdrowia komunikatu sugeruje, że „istnieje w Polsce jakieś powszechne zagrożenie złego (niedbałego) wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne, a skala tego zagrożenia jest na tyle poważna, iż Minister Zdrowia zdecydował się wydać w tej sprawie odrębny Komunikat piętnujący naszą grupę zawodową i wdrożyć jakiś ogólnokrajowy cykl szkoleń przypominających”.

W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, iż liczba i rodzaj informacji oraz danych, w tym także medialnych, dotyczących wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań dotyczących przyjmowania i realizowania zleceń lekarskich przyczyniło się do podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia decyzji w sprawie szkoleń.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia każde działanie, które przyczynia się do eliminowania nieprawidłowości, zapobieżenia zagrożeniem oraz zapewnienia jakości świadczeń zdrowotnych w tym poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpieczeństwa pielęgniarek lub położnych realizujących świadczenia zdrowotne, powinno uzyskać zrozumienie, wsparcie oraz akceptację środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia jest dostępna na stronie OZZPiP.

 

Źródło: OZZPiP

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: