Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który przewiduje wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie dla pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego (np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych) przez pielęgniarkę i położną podnoszącą kwalifikacje zawodowe.

Projektowana zmiana przewiduje skorzystanie z urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie. Ma on być płatny według zasad obowiązujących przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń porozumienia zawartego 9 lipca br. pomiędzy ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i Narodowym Funduszem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zobacz projekt

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia opublikowano obwieszczenie ministra w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2019 r..

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: