Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który przewiduje wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie dla pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego (np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych) przez pielęgniarkę i położną podnoszącą kwalifikacje zawodowe.

Projektowana zmiana przewiduje skorzystanie z urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie. Ma on być płatny według zasad obowiązujących przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń porozumienia zawartego 9 lipca br. pomiędzy ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i Narodowym Funduszem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zobacz projekt

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: