Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiet w ciąży

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zarówno badania naukowe, jak i doświadczenia specjalistów wskazują, że w ciąży można leczyć się onkologicznie i urodzić zdrowe dziecko. Zgodnie ze standardami, rokowanie chorych, u których nowotwór jest rozpoznany w okresie ciąży, jest podobne jak u kobiet nieciężarnych w przypadku identycznego stopnia zaawansowania. Odpowiednio dobrana terapia nie stanowi ryzyka dla płodu oraz dalszego rozwoju dziecka, nie traci również swej skuteczności.

Resort zdrowia wskazuje, że niezbędne jest podjęcie działań informacyjnych, w zakresie możliwości diagnostyki chorób nowotworowych w okresie ciąży i prowadzenie leczenia przeciwnowotworowego, skierowanych zarówno do kadry medycznej sprawującej opiekę nad kobietą w ciąży, jak również do samych kobiet.

Sposoby prowadzenia ciąży z równoległym leczeniem onkologicznym zostały przedstawione w "Standardach postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiety w ciąży", opracowanych przez ekspertów pod przewodnictwem prof. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i prof. Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii.

Znajomość i stosowanie przedmiotowych standardów może w wielu przypadkach uchronić kobiety w ciąży, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową przed dramatycznym wyborem pomiędzy swoim życiem a życiem dziecka.

Standardy wraz z komunikatem są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: