Jubileusz 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

13 czerwca br. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczysta Gala z okazji 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu. Uroczystości towarzyszyła wystawa pt. “20 lat minęło… Najważniejsze chwile Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM”, organizowana wspólnie z Muzeum Historii Medycyny WUM.

W Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka zebrali się liczni goście, w tym przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich i administracyjnych Uczelni, reprezentanci resortu zdrowia, samorządów zawodowych, instytucji ochrony zdrowia, konsultanci krajowi i wojewódzcy, członkowie władz uczelni wyższych z Polski i zagranicy, kierownicy oraz pracownicy katedr, klinik i zakładów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gratulacje oraz wyrazy uznania za osiągnięcia na polu kształcenia pielęgniarek i położnych w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała Prezes Zofia Małas.

Prezes podkreśliła, że samorząd pielęgniarek i położnych od początku swojego istnienia przykładał dużą wagę do kształcenia pielęgniarek i położnych dążąc do tego, by pielęgniarki i położne były dobrze wykształconymi profesjonalistami z gruntowną wiedzą i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstał 29 maja 2000 r. Kształci studentów na 5 kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym i w 2 trybach stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Źródło: NIPiP | WUM

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: