Protesty przyniosły efekty. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożoną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Autopoprawka - jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu - zawiera propozycję nadania nowego brzmienia art. 155 Kodeksu karnego, który określa karę za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zdecydowanie skrytykowała nowelizację art. 155 kodeksu karnego dokonaną na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która zwiększała zagrożenie karne za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci do wymiaru od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja ta praktycznie uniemożliwiała wymierzenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej stosowania.

Samorząd wskazywał również, że zmiana art. 155 k.k. polegająca na wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch osób i zagrożenie z tego tytułu karą w wymiarze od 2 do 15 lat niesie szczególne ryzyko związane z wykonywanym zawodem dla położnych sprawujących opiekę nad ciężarna kobietą i jej dzieckiem.

Proponowany przez stronę rządową nowy wymiar kary za przestępstwo z art. 155 Kodeksu karnego będzie wynosił od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, co pozwoli na szerszą możliwość orzekania kar pozbawienia wolności w rozmiarach umożliwiających warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz poprzestanie na karze wolnościowej (może to być grzywna lub kara ograniczenia wolności).

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: