Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.

Mając na uwadze poprawę dostępności do szczepień polskiego społeczeństwa Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zawnioskowała do Ministra Zdrowia o zwiększenie uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie kwalifikowania do szczepień przeciw grypie u dorosłych. Stanowiskiem Nr 37 zwróciła się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

NRPiP podkreśla, iż pielęgniarki są przygotowane do wykonywania badania fizykalnego i oceny stanu pacjenta oraz wykonywania iniekcji, w tym szczepień, a także monitorowania stanu pacjenta przed, w trakcie i po podaniu szczepionki oraz realizacji procedur związanych z identyfikacją i rejestracją odczynów poszczepiennych. Zwiększenie kompetencji pielęgniarek do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego będzie odgrywało kluczową rolę dla całego społeczeństwa, jak również pozwoli wykorzystać wiedzę i umiejętności pielęgniarek w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych i diagnostycznych, którą nabyły w trakcie kształcenia przed i podyplomowego.

Stanowiskiem Nr 36 Rada zawnioskowała również o dokonanie zmian legislacyjnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi Dz.u.2010.180.1215 i poszerzenie go o wykazy nr 3 – wskazujący na dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie pielęgniarek i położnych, oraz innych osób wykonujących zawody medyczne i personel pomocniczy.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się także do pielęgniarek i położnych z apelem o zaangażowanie się w rzetelne informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.

 

Źródło: NIPiP

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego (do 18 grudnia w zakresie własnych pracowników).

 

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: