NIPiP przekazała senatorom uwagi do tzw. Ustawy Covidovej

26 października Senat będzie rozpatrywał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. NIPiP zwraca uwagę na konieczność objęcia wyższym wynagrodzeniem wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód z narażeniem na zakażenie.

Zapisy projektu ustawy dotyczą wymiaru wynagrodzenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. W stanie epidemii nie tylko pielęgniarki i położne pracujące przy zwalczaniu epidemii w wyniku skierowania do pracy na mocy decyzji administracyjnej, ale również te, które podjęły pracę w warunkach zagrożenia zakażeniem

Samorząd zwraca uwagę, iż w rejestrach znajduje się aktualnie 80 523 pielęgniarek i położnych, które posiadają uprawnienia emerytalne. W roku 2020 i 2021 kolejne 20 tys. pielęgniarek i położnych nabędzie uprawnienia emerytalne. W tym samym czasie do zawodu może wejść maksymalnie 12-13 tys. osób, co oznacza pogłębienie luki pokoleniowej.

Aby zachęcić pielęgniarki i położne do pozostania w zawodzie, konieczne jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy i wynagrodzenia za pracę w środowisku o zwiększonym ryzyku zakażenia. Takie działania będą skuteczniejsze niż nakazy pracy. Dlatego NIPiP wnioskuje o zapewnienie wszystkim osobom pracującym dodatku do wynagrodzenia bez względu na formę wykonywanej pracy i tryb powołania do niej.

Ponadto zostały zgłoszone uwagi:

  • ograniczenia celu przetwarzania danych pielęgniarek i położnych przez wojewodów,
  • okresu rekonwalescencji po powrocie do pracy w przypadku zakażenia,
  • dotyczących obsady zespołów ratownictwa medycznego,
  • zwiększenia ochrony prawnej pielęgniarek i położnych.

Pełną treść uwag przekazanych do Senatu można pobrać ze strony internetowej NIPiP.

Źródło: NIPiP

Komentarze 0

Sortuj komentarze: