Raport z badań „Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19”

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, wynika że w pierwszym roku pandemii aż 23% uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej częściej niż przed nią jadło słodycze i aż 17% ośmiolatków częściej sięgało po słone przekąski. Wzrosła więc liczba dzieci z nadwagą lub otyłością.

Specjaliści Instytutu Matki i Dziecka, przy zaangażowaniu sieci koordynatorów wojewódzkich oraz pielęgniarek szkolnych, w 2021 roku przeprowadzili badania w 109 szkołach z 16 województw w Polsce wśród uczniów drugich klas szkół podstawowych i ich rodziców. Jest to badanie w ramach programu DINO-PL (Diagnoza – Interwencja – Nadciśnienie – Otyłość), realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Z przeprowadzonych badań wynika, że liczba dzieci 8-letnich z nadwagą i otyłością zwiększyła się z 32,2% w 2018 roku do 35,3% w 2021 roku. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi występowały u 27,1% uczniów klas drugich, a rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi - u 21,9%.

– W związku z nieustannym wzrostem odsetka dzieci z nadwagą oraz dzieci otyłych prognozujemy wzrost negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Musimy systematycznie monitorować stan zdrowia dzieci z nadmiarem masy ciała, a szczególnie dzieci otyłych, których wyniki wykraczają poza bilanse zdrowia oraz dzieci z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi – mówi prof. dr hab. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska, zastępcaca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Matki i Dziecka, Kierownik Zakładu Kardiologii IMiD.

– Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na zachowania zdrowotne oraz dobrostan psychiczny dzieci. Dlatego wdrożenie strategii naprawczych i prewencyjnych to współczesne priorytety. Pamiętajmy, że prawidłowy i harmonijny rozwój fizyczny uważany jest za główny pozytywny miernik zdrowia – podkreśla dr n. med. Tomasz Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

Niekorzystne są również wyniki badań dotyczących czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora, smartfona czy komputera, w celach niezwiązanych z edukacją. Według rodziców badanych dzieci czas przed ekranem zwiększył się w trakcie pandemii zarówno w ciągu tygodnia (43,6%), jak i w weekendy (37,4%). Uczniowie przebywali głównie w domu, a tym samym bez regularnych, codziennych kontaktów z rówieśnikami, wspólnej zabawy i aktywności fizycznej.

Niepokoi także wzrastający odsetek dzieci z gorszym samopoczuciem oraz z problemami zdrowia psychicznego. Niemal 8% dziewcząt i 6% chłopców z klas 2, ocenianych w końcu 2021 r., zaklasyfikowano do grupy dzieci z objawami depresji.

– W odpowiedzi na te niepokojące wyniki wskazujące na negatywny bilans ostatnich lat w aspekcie zdrowia naszych dzieci, po pierwsze poszerzamy spektrum prowadzonych badań, a po drugie przygotujemy strategię na rzecz zdrowia dzieci. Badania będą prowadzone wśród wybranej grupy 1 tys. dzieci, począwszy od rozpoczęcia edukacji w klasie pierwszej przez kolejne lata nauki. Strategia, która powstanie pod auspicjami ministerstwa zdrowia przy współudziale ministerstw edukacji, sportu i rolnictwa, skupi w jednym miejscu wszystkie nasze działania na rzecz odwrócenia negatywnego trendu w zdrowiu naszych dzieci. Strategia powstanie w ciągu najbliższych 3 miesięcy – wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Cały raport z badań można znaleźć na stronie IMiD


Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: