Hołd dla białokrzyskich bohaterek. Wernisaż wystawy w Sejmie

„Polski Biały Krzyż” – to tytuł wystawy zaprezentowanej w Sejmie. Ekspozycja prezentuje historię instytucji, której celem była pomoc polskim żołnierzom na frontach I wojny światowej, ofiarom wojny.

„Jest ona ukłonem w stronę tysięcy bohaterek walki o suwerenność Polski, a także Polonii. Choć nie brali bezpośredniego udziału w boju, to ich zasługi są nie do przecenienia. Sanitariuszkom zdrowie zawdzięczali ranni żołnierze, zaś polskie sieroty oraz tysiące niedożywionych mieszkańców Rzeczypospolitej poprawę warunków życia (...). Imiona i nazwiska wolontariuszek spod znaku Polskiego Białego Krzyża nie są powszechnie znane. Wystawa jest zatem swoistym hołdem złożonym białokrzyskim bohaterkom, a także upamiętnieniem ich wkładu w rozwój Niepodległej” – podkreśliła marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście skierowanym do gości zgromadzonych podczas wernisażu wystawy „Polski Biały Krzyż”. Oficjalnego otwarcia ekspozycji w sejmowym holu dokonała pos. Joanna Fabisiak.

Wystawa prezentuje historię organizacji, której celem było niesienie pomocy polskim żołnierzom walczącym na frontach I wojny światowej i ich rodzinom. Polski Biały Krzyż powstał 2 lutego 1918 r. w USA dzięki staraniom żony Ignacego Paderewskiego, Heleny Paderewskiej.

Helena Paderewska, wskutek sprzeciwu Czerwonego Krzyża wobec utworzenia polskiej filii tej organizacji, zorganizowała i finansowała nabór ochotniczek do służby pielęgniarskiej, by wysłać je w miejsca, gdzie podczas pierwszej wojny światowej walczyli Polacy wcieleni do trzech armii – rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej.

Drugim celem statutowym stowarzyszenia, z którego Biały Krzyż stał się szczególnie znany, było szerzenie kultury i oświaty, rozbudzanie postaw patriotycznych oraz świadomości narodowej i obywatelskiej wśród żołnierzy polskich służących w armiach zaborczych, a po zakończeniu I wojny światowej wśród żołnierzy służby zasadniczej Wojska Polskiego. Formalną datą zakończenia działalności Polskiego Białego Krzyża w Stanach Zjednoczonych był styczeń 1919 r. Swoją statutową działalność PBK przeniósł do niepodległej Polski. Zakończył działalność w 1946 r.

 

Źródło: Sejm RP
fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: