Co ze zwiększeniem wyceny pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska wystosowała oficjalne pismo do prezesa AOTMiT Romana Topór-Mądrego. Pyta w nim, co dzieje się w sprawie wyceny świadczeń opieki długoterminowej.

Poniżej publikujemy treść pisma w całości:

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz w nawiązaniu do złożonej deklaracji, które miało miejsce na spotkaniu w dniu 9 listopada 2022 r., o przeprowadzeniu w trybie priorytetowym prac mających na celu wprowadzenia zmian w sposobie finansowania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących etapu ww. prac podjętych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pragnę nadmienić, iż na spotkaniu z udziałem Rady Organizacji Pacjentów powołanej przy Ministrze Zdrowia, przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracali uwagę na dramatyczną sytuację podmiotów kontraktujących świadczenia w/w zakresie w związku z wprowadzeniem przepisów ustawy o wynagrodzeniach.

Ponadto, na kolejnych spotkaniach wskazywaliśmy na niepokojące zjawisko rozwiązywania umów o pracę przez pielęgniarki zatrudnione w opiece długoterminowej domowej, co może stanowić zagrożenie ograniczenia dostępności do świadczeń pacjentów niesamodzielnych, w związku z czym niezwykle ważny jest dla nas zakres prac w sprawie zmiany wyceny świadczeń i jak najszybsze przekazanie środków finansowych.

 

Źródło: NIPiP

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: