Co ze zwiększeniem wyceny pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska wystosowała oficjalne pismo do prezesa AOTMiT Romana Topór-Mądrego. Pyta w nim, co dzieje się w sprawie wyceny świadczeń opieki długoterminowej.

Poniżej publikujemy treść pisma w całości:

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz w nawiązaniu do złożonej deklaracji, które miało miejsce na spotkaniu w dniu 9 listopada 2022 r., o przeprowadzeniu w trybie priorytetowym prac mających na celu wprowadzenia zmian w sposobie finansowania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących etapu ww. prac podjętych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pragnę nadmienić, iż na spotkaniu z udziałem Rady Organizacji Pacjentów powołanej przy Ministrze Zdrowia, przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracali uwagę na dramatyczną sytuację podmiotów kontraktujących świadczenia w/w zakresie w związku z wprowadzeniem przepisów ustawy o wynagrodzeniach.

Ponadto, na kolejnych spotkaniach wskazywaliśmy na niepokojące zjawisko rozwiązywania umów o pracę przez pielęgniarki zatrudnione w opiece długoterminowej domowej, co może stanowić zagrożenie ograniczenia dostępności do świadczeń pacjentów niesamodzielnych, w związku z czym niezwykle ważny jest dla nas zakres prac w sprawie zmiany wyceny świadczeń i jak najszybsze przekazanie środków finansowych.

 

Źródło: NIPiP

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: