Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

Pielęgniarki i położne biorą sprawy w swoje ręce. „Stop degradacji, stop dyskryminacji!” - pod takim hasłem Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zbiera podpisy pod obywatelskim projektem zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia.

„Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce” - poinformowała Krystyna Ptok, Prezes OZZPiP.

Projekt nowelizacji ustawy jest w całości inicjatywą związku, został przygotowany przez prawników i legislatorów na zlecenie OZZPiP. Ze swojego grona związkowcy wyłonili osoby tworzące Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który złożył stosowne dokumenty do Marszałka Sejmu, otrzymał potwierdzenie złożenia zawiadomienia i rozpoczął działalność.

Celem zmian zawartych w projekcie jest:

1. podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej,

2. powiązanie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych objętych ustawą z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami – wprowadzenie zapisu „kwalifikacje POSIADANE” zamiast dotychczasowego „kwalifikacje wymagane”,

3. gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

4. zaliczenie do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych kwalifikacji.

„W celu zmniejszenia różnic płacowych apelujemy o podpisywanie się pod naszym projektem oraz włączenie się w akcję zbierania podpisów pod tą inicjatywą. Wszelkich informacji udzielają struktury regionalne OZZPiP. Niech zebranie podpisów i złożenie tego projektu w Sejmie będzie pierwszym krokiem do zatrzymania dyskryminacji i degradacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce” - powiedziała Krystyna Ptok.


Źródło: OZZPiP

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: