Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

Pielęgniarki i położne biorą sprawy w swoje ręce. „Stop degradacji, stop dyskryminacji!” - pod takim hasłem Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zbiera podpisy pod obywatelskim projektem zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia.

„Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce” - poinformowała Krystyna Ptok, Prezes OZZPiP.

Projekt nowelizacji ustawy jest w całości inicjatywą związku, został przygotowany przez prawników i legislatorów na zlecenie OZZPiP. Ze swojego grona związkowcy wyłonili osoby tworzące Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który złożył stosowne dokumenty do Marszałka Sejmu, otrzymał potwierdzenie złożenia zawiadomienia i rozpoczął działalność.

Celem zmian zawartych w projekcie jest:

1. podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej,

2. powiązanie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych objętych ustawą z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami – wprowadzenie zapisu „kwalifikacje POSIADANE” zamiast dotychczasowego „kwalifikacje wymagane”,

3. gwarancji przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

4. zaliczenie do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych kwalifikacji.

„W celu zmniejszenia różnic płacowych apelujemy o podpisywanie się pod naszym projektem oraz włączenie się w akcję zbierania podpisów pod tą inicjatywą. Wszelkich informacji udzielają struktury regionalne OZZPiP. Niech zebranie podpisów i złożenie tego projektu w Sejmie będzie pierwszym krokiem do zatrzymania dyskryminacji i degradacji zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce” - powiedziała Krystyna Ptok.


Źródło: OZZPiP
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: