Recepta na płyn infuzyjny – zasady zapisu


Recepta na płyn infuzyjny – zasady zapisu

Ze uwagi na sposób podania i przeznaczenie płynów infuzyjnych, postać ta jest stosunkowo rzadko przepisywana przez lekarzy. Niemniej jednak, w trakcie wystawiania takiej recepty należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych zasad. Oto najważniejsze:

  •     koniecznie jest podanie nazwy handlowej preparatu (analogicznie jak w przypadku innych form farmaceutycznych);
  •     wskazane jest, aby osoba uprawniona dodatkowo podała stężenie w jakim preparat funkcjonuje na rynku (najczęściej wyraża się ono w procentach lub mmol/l);
  •     należy określić objętość opakowania (jeśli na rynku występuje w kilku, różnych gramaturach);
  •     w przypadku niektórych leków m. in. dekstranu, oprócz stężenia warto podać masę cząsteczkową (np. Dextran 40000, Dextran 70000, Dextran 110000);
  •     w przypadku większości roztworów złożonych podanie stężenia nie jest wymagane (np. Płyn Ringera);
  •     w sygnaturze należy określić szczegółowy schemat dawkowania leku;


 

Płyny infuzyjne zawierające elektrolity

Rp.

Natrium chloratum 0.9 % 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Komentarz: Powyższy przykład ilustruje zapis z użyciem nazwy handlowej preparatu.

 
Rp.

Sodium chloride 0.9 % sol. 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Komentarz: Powyższy przykład ilustruje zapis z użyciem nazwy międzynarodowej preparatu.

 
Rp.

Iniectio Solutionis Ringeri 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Komentarz: Płyn Ringera zaliczany jest do preparatów złożonych, dlatego też na recepcie dopuszczalne jest zastosowanie zapisu z użyciem wyłącznie nazwy handlowej.

 
Płyny infuzyjne zawierające aminokwasy i emulsje tłuszczowe

Rp.

Aminosteroli 5%

1 op a 500 ml

DS.: Do powolnego wlewu kroplowego

 

Rp.

Ivelip 10%

1 op. a 500 ml

DS.: Stosować dożylnie w ciągłym wlewie kroplowym przez 5 godzin

 
Inne preparaty

Rp.

Dextran 70000 6% sol.

1 op. a 500 ml

DS: Do powolnego wlewu kroplowego

 
Rp.

Glucosum 10% sol. 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Rp.

Glucosum 5% et Natrii chlorati 0.9% 2:1

1 op a 500 ml

DS.: Do wlewu kroplowego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: