Badania kliniczne - nowy kierunek na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

W roku akademickim 2023/2024 Gdański Uniwersytet Medyczny rozpocznie nauczanie na nowym kierunku – badania kliniczne. Są to studia stacjonarne II stopnia, o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Program został przygotowany na podstawie doświadczeń kadry akademickiej GUMed i UCK, z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych. Rekrutacja w turze podstawowej ruszy w połowie czerwca i potrwa do 31 sierpnia br.

– Rozszerzamy dotychczasową ofertę kształcenia o kierunek wpisujący się w aktualne potrzeby i oczekiwania zarówno naszych kandydatów, jak też potencjalnych pracodawców – mówi dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed. – Status uczelni badawczej spowodował, że pojawiają się zupełnie nowe pomysły i możliwości w zakresie kształcenia specjalistów z zakresu ochrony zdrowia.

Program studiów bazuje na dziedzinie nauk o zdrowiu, uwzględniając szeroko rozumiane role zawodów medycznych. Istotne są aspekty prawne, administracyjne i psychologiczne. Misją programu jest wykształcenie absolwentów, którzy będą świadomie rozwijać badania kliniczne w Polsce, stanowiąc wsparcie dla sektora ochrony zdrowia oraz potencjał edukacyjny.

– Badania kliniczne stanowią podstawę rozwoju współczesnej medycyny. Szerokie podejście, z zapewnieniem ukierunkowanych warsztatów, pozwoli absolwentowi studiów na swobodne wybranie dalszego kierunku rozwoju i specjalizacji. Ich ukończenie umożliwi m.in. podjęcie pracy w firmie, która jest sponsorem badań klinicznych, jak również sprawne koordynowanie badań klinicznych w ośrodku – wyjaśnia prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed, współautorka programu nauczania na kierunku badania kliniczne.

Uczelnia podkreśla, że program studiów obejmuje wszystkie ważne zakresy wiedzy i kompetencji, w tym m.in.: fazy badań klinicznych, aspekty prawne i etyczne w badaniach klinicznych, metody i procesy monitorowania badań klinicznych, a także zarządzanie danymi i jakością podwykonawców w badaniach klinicznych. Dodatkowo w toku kształcenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi technologiami i metodami pracy w badaniach klinicznych, systemami jakości i akredytacji laboratoriów oraz ochrony danych i własności intelektualnej.

Doświadczeni w realizacji badań klinicznych

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako jeden z największych beneficjentów projektów finansowanych z Agencji Badań Medycznych, posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji badań klinicznych. W GUMed działa Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie badań klinicznych prowadzonych przez Uczelnię. Uczelniane CWBK konsoliduje działania zmierzające do wypracowania ścieżek poprawiających jakość badań klinicznych oraz zwiększających dostępność pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia.

CWBK-GUMed jest częścią Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed-UCK-UCS (MCWBK GUMed-UCK-UCS), współtworzonego przez jednostki partnerskie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym GUMed. W wymienionych jednostkach pracują zespoły wielodyscyplinarne realizujące badania kliniczne i bezpośrednio wspierające lekarzy – głównych badaczy. Zespoły realizujące badanie kliniczne składają się z pielęgniarek, koordynatorów, monitorów oraz obsługi administracyjnej, dzięki temu badacz ma więcej czasu dla pacjenta uczestniczącego w badaniu klinicznym, a pacjent czuje się rozumiany i bezpieczny.

O przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia na kierunku badania kliniczne mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia: studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich następujących kierunków:

I stopnia: biologia i kierunki pokrewne; biotechnologia; bioinformatyka; chemia i kierunki pokrewne; dietetyka; elektoradiologia; fizyka i kierunki pokrewne; inżynieria medyczna, biomedyczna i kierunki pokrewne; kosmetologia; pielęgniarstwo; położnictwo; ratownictwo medyczne; technologia żywności i żywienia człowieka; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe

II stopnia: dietetyka; pielęgniarstwo; położnictwo; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe i bhp

jednolite magisterskie: analityka medyczna; farmacja; fizjoterapia; lekarski; lekarsko-dentystyczny; psychologia zdrowia; weterynaria.


Źródło: GUMed
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: