Nowa lista leków refundowanych - lipiec 2023

Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2023 r.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 lipca 2023 r. (nr 70), w porównaniu do obwieszczenia 69 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 50 produktów bądź nowych wskazań.
  2. Dla 42 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,10 zł do 16 794,00 zł).
  3. Dla 79 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,02 zł do 38,34 zł).
  4. Dla 527 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  5. Dla 392 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 112,20 zł).
  6. Dla 185 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 409,13 zł).
  7. Dla 312 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 40,71 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 30 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Informacja dotycząca zmian w kategoryzacji opatrunków specjalistycznych

Od 1 lipca 2023 r. zostanie przyjęta nowa kategoryzacja opatrunków specjalistycznych dostępnych w aptece na receptę, co doprowadzi do wyróżnienia 30 grup limitowych. Obecnie opatrunki specjalistyczne skategoryzowane są w 14 grupach limitowych. Konsekwencją rozszerzenia grup limitowych będzie precyzyjne klasyfikowanie poszczególnych produktów pod względem technologicznym.

69W (obecnie)

 

70W (projekt obwieszczenia)

Identyfikator grupy limitowej

Nazwa grupy limitowej

Identyfikator grupy limitowej

Nazwa grupy limitowej

220.1

Opatrunki alginianowe i hydrowłókienne

261.1

Opatrunki do ran z wysiękiem - opatrunki alginianowe

220.2

Opatrunki hydrokoloidowe

261.2

Opatrunki do ran z dużym wysiękiem - o właściwościach absorpcji płynu wysiękowego bezpośrednio do wnętrza struktury włókna

220.3

Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami

261.3

Opatrunki do ran z wysiękiem - o właściwościach umożliwiających zachowanie stałego, wilgotnego środowiska wewnątrz rany dzięki wykorzystaniu budowy lipidowej

220.4

Opatrunki poliuretanowe

261.4

Opatrunki do ran z wysiękiem - o właściwościach umożliwiających zachowanie stałego, wilgotnego środowiska wewnątrz rany dzięki wykorzystaniu budowy lipidowej z dodatkiem nanooligosacharydów

220.5

Opatrunki hydrożelowe

261.5

Opatrunki do ran z wysiękiem - piankowe z warstwami funkcjonalnymi

220.6

Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany

261.6

Opatrunki do ran z wysiękiem i podatnych na uszkodzenie – piankowe posiadające silikonową warstwę kontaktową

220.7

Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra

261.7

Opatrunki niechłonne do ran podatnych na uszkodzenie – piankowe przekazujące wysięk do opatrunku wtórnego, posiadające warstwy funkcjonalne

220.8

Opatrunki z węglem aktywowanym

261.8

Opatrunki niechłonne do ran podatnych na uszkodzenie – siatkowe przekazujące wysięk do opatrunku wtórnego, posiadające dodatkowe właściwości funkcjonalne

220.9

Opatrunki kolagenowe

261.9

Opatrunki do ran z wysiękiem - z pianki poliuretanowej z kalaminą lub cynkiem oraz kohezyjną opaską kompresyjną

220.10

Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany

261.10

Opatrunki do mechanicznego oczyszczania rany - z mikrowłókniny z kwasem hialuronowym i fosfolipidami

220.12

Opatrunki w postaci żelu

261.11

Opatrunki do ran z wysiękiem i podatnych na uszkodzenie – piankowe posiadające hydrożelową warstwę kontaktową

220.13

Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające nanokrystaliczne srebro

262.1

Opatrunki wysokochłonne do ran z wysiękiem – o właściwościach wysokiej absorbcji i retencji wysięku dzięki wykorzystaniu superabsorbentu

220.14

Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra regulujące poziom wilgotności rany

262.2

Opatrunki wysokochłonne do ran z wysiękiem – o właściwościach wysokiej absorbcji i retencji wysięku dzięki wykorzystaniu superabsorbentu, posiadające silikonową warstwę kontaktową

220.15

Opatrunki biopolimerowe

263.1

Opatrunki do ran wymagających aktywnego oczyszczania – o działaniu płuczącym i absorpcyjnym

 

 

 

263.2

Opatrunki w postaci pasty lub żelu bez substancji przeciwdrobnoustrojowych

 

 

 

264.1

Opatrunki chłonne do ran zakażonych z wysiękiem - piankowe z zawartością PHMB

 

 

 

264.2

Opatrunki niechłonne do ran zakażonych – z substancją przeciwdrobnoustrojową w postaci srebra nanokrystalicznego

 

 

 

264.3

Opatrunki niechłonne do ran zakażonych - siatkowe zawierające PVP-jod i glikol polietylenowy

 

 

 

264.4

Opatrunki chłonne z węglem aktywowanym

 

 

 

264.5

Opatrunki do ran zakażonych ze srebrem metalicznym

 

 

 

264.6

Opatrunki do ran zakażonych z kwasem hialuronowym i dichlorowodorkiem oktenidyny

 

 

 

265.1

Opatrunki wysokochłonne do ran zakażonych z wysiękiem o właściwościach żelujących, absorbujących lub zatrzymujących wysięk w strukturze włókna - ze srebrem

 

 

 

265.2

Opatrunki wysokochłonne do ran zakażonych z wysiękiem - piankowe z warstwami funkcjonalnymi i srebrem

 

 

 

265.3

Opatrunki do ran zakażonych z wysiękiem - z aktywnym węglem i srebrem

 

 

 

265.4

Opatrunki do ran zakażonych z wysiękiem- alginianowe ze srebrem

 

 

 

266.1

Opatrunki w postaci pasty, maści lub żelu - zawierające substancje przeciwdrobnoustrojowe

 

 

 

267.1

Opatrunki do ran z wysiękiem bez cech infekcji - zawierające kolagen

 

 

 

267.2

Opatrunki hydrokoloidowe do ran bez cech infekcji, z wysiękiem – o właściwościach żelujących w kontakcie z wysiękiem

 

 

 

267.3

Opatrunki biowchłanialne do ran bez cech infekcji

 

 

 

268.1

Opatrunki do ran wymagających odpowiedniego poziomu uwodnienia – o właściwościach nawilżających i absorpcyjnych

 

Powyższa klasyfikacja opiera się na określeniu stanu mikrobiologicznego rany, stopnia wysięku oraz zróżnicowania opatrunków pod względem technologicznym. Zaimplementowanie przedmiotowej zmiany spowoduje znaczny spadek dopłat pacjentów do refundowanych opatrunków specjalistycznych w porównaniu z dotychczas obowiązującym podziałem. Zdaniem resortu, szacowane oszczędności dla polskich pacjentów wzrosną o prawie 20% w porównaniu do aktualnego scenariusza i wyniosą ok. 7,96 mln zł rocznie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że koordynacja wielopłaszczyznowych działań wprowadzających nową kategoryzację opatrunków specjalistycznych stanowiła ogromne wyzwanie, bowiem wymagała wszczęcia 477 postepowań administracyjnych w zakresie zmian obowiązujących dotychczas decyzji refundacyjnych. Realizacja przedsięwziętych założeń we wspomnianym zakresie jest przykładem wzorowej współpracy Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz podmiotów odpowiedzialnych zaangażowanych w dostarczanie refundowanych opatrunków specjalistycznych. 

 

ZOBACZ: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2023 r.

 

Źródło Ministerstwo Zdrowia 
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: