Narasta „luka pokoleniowa” wśród pielęgniarek i położnych. RPO do Minister Zdrowia

Zapewnienie odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych pozostaje problemem strukturalnym. Wobec sygnałów napływających od organizacji związkowych pielęgniarek i położnych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do minister zdrowia Katarzyny Sójki.

Problem zapewnienia w podmiotach leczniczych personelu pielęgniarskiego i położnych jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania oraz interwencji RPO.

W jednym z ostatnich wystąpień w tej sprawie Rzecznik zwrócił uwagę ówczesnemu ministrowi na problemy pielęgniarek i położnych. Podkreślił, że zagwarantowanie należytej opieki medycznej nad pacjentem oraz właściwego poziomu świadczeń zależy w dużym stopniu od liczby pielęgniarek i położnych oraz warunków ich zatrudnienia.

Mimo upływu kilku lat zapewnienie odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego pozostaje problemem strukturalnym. W rozmowach z przedstawicielami pielęgniarek i położnych Rzecznikowi wskazywano, że niekorzystne zjawisko "starzenia się" tej grupy zawodowej nadal się pogłębia. W perspektywie czasu rodzi poważne to zagrożenie dla funkcjonowania służby zdrowia.

Jako przyczyny niepodejmowania zawodu lub rezygnacji z jego wykonywania w Polsce przez kształcone w naszym kraju pielęgniarki i położne podawano warunki pracy oferowane przez krajowe podmioty lecznicze. Podnoszono ponadto takie kwestie jak: nieuznawanie kompetencji i doświadczenia pielęgniarek, degradacja poprzez zaniżanie kwalifikacji stanowiskowych, dysproporcja zarobków pomiędzy pielęgniarkami oraz brak zastępowalności pokoleń.

RPO wskazuje, że samorząd pielęgniarek i położnych podjął działania, które w jego ocenie mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji. Zainicjowano bowiem obywatelską inicjatywę zmierzającą do zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk sejmowy nr 3421). Z uwagi na zbliżające się wybory parlamentarne ten projekt niemal na pewno nie zostanie rozpatrzony w obecnej kadencji Sejmu.

RPO Marcin Wiącek zwrócił się do minister zdrowia o stanowisko, w tym zwłaszcza o informację o planach i działaniach w kwestii rozwiązania problemów zawodowych, niedoboru pielęgniarek i położnych oraz przeciwdziałania luce pokoleniowej.

Pyta ponadto, czy Rada Ministrów przedstawiła stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy, a jeżeli tak - to jakie.


Źródło: Biuro RPO
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: