Ile wydaliśmy na leczenie w 2022 roku? Raport NFZ

NFZ podsumował koszty leczenia pacjentów w 2022 r. Specjaliści Funduszu przeanalizowali świadczenia medyczne i refundację leków. Z danych wynika, że 80% budżetu na świadczenia i leki jest przeznaczane na potrzeby zdrowotne 20% najbardziej potrzebującej populacji.

Specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia policzyli koszty leczenia pacjentów w 2022 roku. Analiza dotyczyła świadczeń medycznych i leków.

– Często słyszymy pytanie o to, ››na co idą moje składki zdrowotne‹‹. W najnowszym raporcie analityków NFZ odpowiadamy na to pytanie. Nasze wyliczenia dokładnie pokazują, jak w imieniu wszystkich ubezpieczonych, gospodarujemy środkami na zdrowie. Z danych wynika, że na leczenie pacjentów w publicznym systemie wydajemy coraz więcej – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ wskazuje, że raport w praktyce pokazuje również, jak działa solidaryzm społeczny, na którym opiera się polski system ochrony zdrowia. Sprowadza się on do prostej zasady, że każdy obywatel, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, płci i przede wszystkim bez względu na wysokość płaconej składki zdrowotnej, powinien otrzymać pomoc medyczną.

– Główną zasadą solidaryzmu społecznego jest bieżące finansowanie opieki zdrowotnej osobom chorym ze składki zdrowotnej, którą opłacają również osoby zdrowe. To oczywiście duże uproszczenie, ale pokazuje mechanizm działania solidaryzmu – wyjaśnia Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji w Centrali NFZ.

Wydajemy więcej na leczenie pacjentów w publicznym systemie

Na świadczenia medyczne i leki, które można dopasować do konkretnego pacjenta lub świadczenia, NFZ wydał w 2022 roku ponad 110 mld zł. To o przeszło 27 mld zł więcej niż w 2021 r. Na leczenie 100 „najdroższych” pacjentów przeznaczono 218 mln zł. W 2015 r. było to niecałe 128 mln zł.

Fundusz wyjaśnia, że słowem „najdroższy” – wyłącznie na potrzeby raportu – analitycy nazwali pacjentów, za których leczenie NFZ zapłacił najwięcej. Jednocześnie są to najciężej chorzy pacjenci, którzy wymagali np. kosztownych terapii lekowych.

– Potwierdziło się, że znacząca część środków jest przeznaczana na dość niewielką liczbę pacjentów. Ciekawym jest fakt, że w analizowanym obszarze, jak w wielu innych, obserwujemy tzw. Zasadę Pareta: 80% budżetu jest przeznaczane na potrzeby zdrowotne 20% najbardziej potrzebującej populacji. Wniosek płynący z analizy rozkładu kosztów na populację może być dla wielu osób dość zaskakujący. Okazuje się, że niemal 31,5 mld złotych przeznaczamy na świadczenia dla – uwaga – 1% populacji (mieszkańców naszego kraju) – komentuje Filip Urbański, dyrektor Departamentu Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń w Centrali NFZ.

Fundusz wskazuje, że jeśli zatem uszeregujemy mieszkańców Polski pod względem kosztu leczenia od „najdroższych” do „najtańszych”, to koszt leczenia 1% „najdroższych pacjentów” wynosi 31,5 mld zł z analizowanych 110 mld zł.

Kto najczęściej korzysta z leczenia?

Analitycy NFZ porównali też wiek i płeć pacjentów z kosztami ich leczenia. Z analizy wynika, że najwięcej środków na leczenie NFZ wydaje na pacjentów w grupach:

  • 60-64 lata
  • 65-69 lata
  • 70-74 lata.

Nowy raport monitoringowy NFZ znajdziesz w portalu „Zdrowe Dane”.


Źródło: NFZ

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia w dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” - poinformował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: