Powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach

Odpowiednie zarządzanie przepływem produktów medycznych jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników placówek medycznych jak i pacjentów. Błędy w stosowaniu leków w Unii Europejskiej odpowiadają za 163 tys. zgonów rocznie, a niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie. W związku z tym w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach.

Brak odpowiedniego zarządzania, logistyki, systemów i szkoleń z zakresu podawania leków może powodować poważne szkody. Bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów jest zagrożone, jeśli produkty medyczne są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, podawane lub jeśli są niewystarczająco monitorowane. Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa dostrzegli, że ten problem wymaga reakcji, działań i wypracowania odpowiednich dokumentów i rekomendacji. Powołana została Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, a jej przewodniczącą została dr n. ekon. Anna Gawrońska, Ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym. Do składu grupy roboczej dołączyli również dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, dr n. farm. Piotr Merks, mgr farm. Marcin Bochniarz, mgr Magdalena Ryznar-Zaręba, mgr Marzena Janowska oraz mgr Marcin Bicz.

„Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach jest reakcją na błędy w podawaniu leków oraz problemy związane z przepływem produktów medycznych. Do grupy roboczej dołączyli doświadczeni Eksperci, wierzę, że wspólnie stawimy czoła największym wyzwaniom związanym z przepływem produktów medycznych, a także zrealizujemy cele, które wyznaczyliśmy na pierwszym spotkaniu grupy” – komentuje dr n. ekon. Anna Gawrońska Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, Ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”

Powstanie grupy roboczej to również odpowiedź na zapotrzebowanie polskich szpitali, które mierzą się z problemami związanymi z błędami wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych do systemu komputerowego, dublowaniem się czynności, które są wykonywane, czy wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta w obszarze farmakoterapii, jako rezultat konieczności obsługi dużej liczby dokumentów papierowych i brakiem automatyzacji wybranych czynności.

„Konieczność cyfryzacji obiegu dokumentów związanych z dystrybucją produktów medycznych na terenie placówek medycznych oraz zwrócenia uwagi na znaczenie standardów interoperacyjności w istniejących i nowych systemach IT, jest również ważnym elementem, którego nie można pominąć przy przepływie produktów medycznych. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi na istotę jednoznacznej identyfikacji: pacjentów, personelu medycznego i produktów medycznych na terenie szpitali” – zwraca uwagę mgr farm. Marcin Bochniarz, Ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych.

Jakie działania podjąć, aby było mniej błędów w przepływie produktów medycznych?

Najważniejszymi celem grupy będzie opracowanie rekomendacji w zakresie stosowania dobrych praktyk wypracowanych przez Radę ds. Interoperacyjności, promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach oraz popularyzację wdrażania standardów interoperacyjności w placówkach medycznych na rzecz redukcji liczby błędów w podawaniu leków w placówkach medycznych oraz odpowiedniego raportowania. Dodatkowo przedmiotowe rekomendacje pomogą szpitalom w skutecznym i efektywnym wdrażaniu wybranych wymogów prawnych, np. tzw. Dyrektywy Fałszywkowej czy rozporządzenia MDR – Medical Device Regulation. W ramach działań grupy roboczej zostaną również przeprowadzone badania, których efektem będzie uzyskanie m.in. konkretnych danych liczbowych dotyczących błędów medycznych związanych z niewłaściwym podaniem produktów medycznych na terenie szpitali.

„W celu wypracowania odpowiednich rekomendacji oraz poznania faktycznego stanu występowania błędów podawania leków w placówkach medycznych, należy przeprowadzić odpowiednie badania. Należy dążyć do stworzenia okoliczności, w których to pacjenci wymuszą na Ministerstwie Zdrowia i innych organach rządowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i stosowania wyrobów medycznych” – dodaje dr n. farm. Piotr Merks, Ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych.

Zapewnienie właściwego przepływu produktów medycznych wymaga wielu skoordynowanych działań, badań i raportowania. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali i jej grupy robocze będą aktywnie działać, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno personelowi medycznemu jak i pacjentom.


Źródło: Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: