Bezpieczne wakacje z sanepidem

Pod nadzorem sanepidu znajduje się około 40 tys. placówek wypoczynku - poinformował w poniedziałek główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.

W trakcie wakacji sanepid w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży – na koloniach, półkoloniach czy obozach, sprawdza m.in.:

 • liczbę urządzeń sanitarnych, dostęp do bieżącej ciepłej wody i środków utrzymania higieny osobistej,
 • stan techniczny mebli i sprzętów,
 • aktualną dokumentację zdrowotną personelu,
 • sposób zapewnienia opieki medycznej,
 • warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia,
 • źródło zaopatrzenia w wodę i przydatność wody do spożycia,
 • stan czystości terenu, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

Rutynowe kontrole to nie wszystko. – Duży nacisk kładziemy także na kontrole interwencyjne. Jeśli jako rodzice, opiekunowie, wiedzą Państwo o jakichś nieprawidłowościach, należy powiadomić nie tylko osobę zarządzającą, ale także właściwą stację powiatowo-epidemiologiczną – zaznaczył Paweł Grzesiowski.

Baza wypoczynku MEN

Pod adresem: https://wypoczynek.men.gov.pl/ znajduje się baza wypoczynku, gdzie można sprawdzić, czy organizator wypoczynku działa legalnie. Organizator kolonii czy obozu ma obowiązek zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty. Dzięki temu zarówno sanepid, jak i pracownicy kuratorium czy straż pożarna mogą kontrolować miejsce wypoczynku – przed rozpoczęciem i w trakcie pobytu.

Kontrole małej gastronomii

Sanepid przez cały rok kontroluje stan sanitarny i higieniczny restauracji i lokali gastronomicznych. Podczas wakacji pracownicy inspekcji intensyfikują swoje działania i prowadzą wzmożone kontrole w miejscowościach turystycznych, by zminimalizować ryzyko m.in. zatruć pokarmowych u klientów. W lokalach gastronomicznych pracownicy sprawdzają m.in.:

 • czystość pomieszczeń i wyposażenia,
 • daty ważności produktów spożywczych,
 • odpowiednie ich segregowanie,
 • warunki przechowywania żywności;
 • niezbędne orzeczenia lekarskie pracowników.

W przypadku otrzymania w lokalu gastronomicznym nieświeżego jedzenia czy po zauważeniu istotnych niedociągnięć higienicznych – należy zgłosić to kierownikowi obiektu i właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Serwis kąpieliskowy

Aby zapewnić bezpieczne warunki do spędzania czasu nad wodą sanepid kontroluje kąpieliska i prowadzi Serwis kąpieliskowy. Aktualnie w bazie znajdują się 704 kąpieliska.

Od 1 czerwca do 30 września inspekcja sanitarna sprawdza parametry mikrobiologiczne i ocenia wyposażenie kąpieliska. Wyniki kontroli są zamieszczane w serwisie.

Badania wody są prowadzone nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego danego kąpieliska, a następnie organizator wykonuje nie mniej niż trzy badania (dla kąpielisk, w których sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni – nie mniej niż dwa) w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.


Źródło: GIS
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: