Ponad 54 tys. pielęgniarek z uprawnieniem do wystawiania recept na szczepienia ochronne

Większa samodzielność w zakresie leków i wykonywania badań diagnostycznych a przede wszystkim możliwość wystawiania recept na szczepienia ochronne to nowe uprawnienia jakie dzięki rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia otrzymują pielęgniarki i położne. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych oceniają, że zmiany mają duży potencjał, aby zwiększyć wyszczepialność w populacji dorosłych.

14 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „Proponowane rozwiązanie umożliwi wystawienie recepty na wszystkie zalecane szczepionki dla osób dorosłych, w tym m. in. na szczepionkę przeciwko grypie, HPV, czy też pneumokokom, przyczyniając się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciwko chorobom zakaźnym w Rzeczypospolitej Polskiej.”

„Rozszerzenie uprawnień pielęgniarek i położnych to krok jeden z wielu na drodze do poprawy dostępności do szczepień Polsce. Dzięki temu pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do profilaktyki i leczenia w tym bezpłatnych szczepionek z listy S dla seniorów powyżej 65 roku życia, co może znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby zachorowań na choroby zakaźne” – ocenia prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 „ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej”, pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mogą samodzielnie ordynować określone szczepienia, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty – jeżeli ukończyły odpowiedni kurs specjalistyczny.

W ramach realizacji zleceń lekarskich, pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz tytuł specjalisty mogą wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny.

„Osób, które na mocy rozporządzenia zdobywają nowe uprawnienia jest obecnie około 54 tys. Dodatkowo około 20 tys. osób ukończyło kurs specjalistyczny ordynowania leków. Jest to duża populacja osób, która wesprze grono medyków w realizacji szczepień ochronnych. Kompetencje pielęgniarek i położnych będą lepiej wykorzystywane, co w dłuższej perspektywie przełoży się na efektywniejsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia." – informuje Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: