Nowa lista leków refundowanych - lipiec 2024

1 lipca weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 31 nowych terapii. Wśród nich 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 w chorobach rzadkich.

W trzecim wykazie opublikowanym w roku 2024, finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 31 nowych 
cząsteczko – wskazań, w tym:

 • 8 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
 • 23 cząsteczko - wskazania nieonkologiczne,
 • 6 cząsteczko - wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 lipca 2024 r. (nr 75), w porównaniu do obwieszczenia 74 zawiera następujące zmiany:

 1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 99 produktów bądź nowych wskazań.
 2. Dla 199 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,01 zł do 63 394,00 zł).
 3. Dla 11 produktów podwyższono ceny zbytu netto (od 0,56 zł do 3 000,00 zł).
 4. Dla 410 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 198,04 zł).
 5. Dla 282 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł).
 6. Dla 325 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 49,36 zł).
 7. Dla 277 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 3,06 zł).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 142 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Od 1 lipca na liście refundacyjnej znalazły się nowe terapie onkologiczne, obejmujące:

 • hematoonkologię;
 • nowotwory układu urologicznego;
 • nowotwory układu pokarmowego;
 • nowotwory skóry;
 • nowotwory ginekologiczne.

Z kolei wśród nowych terapii nieonkologicznych najwięcej objął zakres ginekologii, neurologii i diabetologii.

„Rozszerzamy wskazania dla leków aptecznych stosowanych w procedurze in vitro - to aż o 13 leków więcej. Dzięki temu, pary biorące udział w programie będą miały wsparcie w okresie przygotowawczym” – przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna na konferencji prasowej, na której przedstawano nową listę leków refundowanych.

Na lipcowej liście uwzględniono wejście w życie bezpłatnego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Są to produkty lecznicze sklasyfikowane w grupach:

 • Hormony płciowe – gonadotropiny;
 • Leki stosowane w terapii hormonalnej – analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę;
 • Hormony przysadki i podwzgórza – antygonadotropiny uwalniające hormony.

Rozszerzenie wskazania refundacyjnego uwzględniające pacjentów kwalifikujących się do programu nastąpiło w przypadku leków: Elonva, Fostimon, Bemfola, Puregon, Ovaleap, Mensinorm, Menopur, Gonal-f, Rekovelle, Gonapeptyl Daily, Ganirelix Gedeon Richter, Cetrotide, Orgalutran.

1 lipca br. na listę leków refundowanych w zakresie hematologii i hematoonkologii weszły trzy nowe pozycje – wszystkie dotyczą chorób rzadkich:

• Hemlibra – profilaktyka krwawień u chorych poniżej 18 roku życia z ciężką hemofilią A;

• Poteligeo – leczenie chłoniaków T-komórkowych (ziarniniaka grzybiastego lub Zespołu Sezary’ego);

• Lunsumio – leczenie chłoniaka grudkowego.

Kolejna grupa nowych terapii na liście refundacyjnej to leki onkologiczne:

• Xofigo – leczenie przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację;

• Xtandi – leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego;

• Nubeqa – leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego;

• Octan abirateronu – leczenie raka gruczołu krokowego;

• Opdivo – leczenie przedoperacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca;

• Kimmtrak - leczenie czerniaka błony naczyniowej oka – choroba rzadka.

W kardiologii dwa nowe preparaty dotyczą leczenia kardiomiopatii. Także w neurologii na listę refundacyjną wprowadzono dwie nowe terapie:

• Vyndaqel – leczenie kardiomiopatii w przebiegu amyloidozy transtyretynowej u dorosłych – choroba rzadka;

• Camzyos – leczenie pacjentów kardiomiopatią zawężającą;

• Produodopa – leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona;

• Wakix – leczenie narkolepsji i katapleksji – choroba rzadka.

Ostatnia grupa nowych terapii to lek dermatologiczny i reumatologiczny:

• Cosentyx - leczenie chorych dorosłych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (HS);

• Evenity – leczenie ciężkiej osteoporozy u kobiet po menopauzie z wysokim ryzykiem występowania złamań.

„Rozszerzamy również wskazania dla wszystkich insulin długodziałających stosowanych w cukrzycy. Istotną kwestią jest także rozdzielenie grupy limitowej 22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn na dwie odrębne grupy limitowe” – wskazał wiceminister Marek Kos.

Minister poinformowała, że nowa lista refundacyjna to także kontynuacja promowania polskich leków, co zwiększy ich udział w rynku, zachęci do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków oraz zwiększy bezpieczeństwo lekowe Polski.

Na licie G1, na której znajdują się leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie Polski dodano 133 leki zawierające 46 substancji czynnych lub ich połączeń umieszczonych w 38 grupach limitowanych. Z kolei lista G2 - leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce – została rozszerzona o 10 prezentacji leku Gensulin.

Od lipca wykaz G1 zawiera 464 leki rozumiane jako indywidualne kody GTIN, natomiast wykaz G2 zawiera 34 leki rozumiane jako indywidualne kody GTIN.

ZOBACZ: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: