Nowy wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powołała Jakuba Szulca na wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakub Szulc jest ekspertem od zarządzania w ochronie zdrowia i transformacji systemów ochrony zdrowia.

W latach 2008-2012 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie nadzorował m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest współautorem kluczowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, m.in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy refundacyjnej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wdrażał koszyk świadczeń gwarantowanych i zmiany w algorytmie podziału środków z NFZ.

Od 2005 do 2014 roku był posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W tym czasie pracował w sejmowych komisjach zdrowia i finansów publicznych. W latach 2012-2014 był wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Publicznych.

Przez ostatnie 10 lat zajmował stanowiska kierownicze w sektorze prywatnym (w obszarze zdrowia), gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie projektami, zarządzanie pionem korporacyjnym, czy tworzenie strategii wejścia na rynek i strategii biznesowych.

Jakub Szulc jest ekonomistą. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wykładał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego.


Źródło: NFZ
Zarejestruj się na naszym portalu

Wystarczy zarejestrować się raz na serwisie Pielęgniarkom aby utworzyć jedno wspólne konto, którym następnie można logować się również na Forum dla Pielęgniarek i Położnych.

REJESTRACJA
Rejestracja

Komentarze 0

Sortuj komentarze: